لحظه  بروز رسانی 
علی اصغرعباسی
علی اصغرعباسی

توبجای منم داری زجر میکشی/یکی عاشقته توهم عاشقشی/توبجای منم پرغصه شدی/نذارخسته

توبجای منم داری زجر میکشی/یکی عاشقته توهم عاشقشی/توبجای منم پرغصه شدی/نذارخسته بشم نگو خسته شدی/نگران منی ک نگیره دلم/واس دیدن توداره میره دلم /نگران منی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی اصغرعباسی
علی اصغرعباسی

دوباره نم نم بارون/صدای شورشورناودون/دل بازم بیقراره/دوباره رنگ چشاتو/خیال عاشقی باتوتین

دوباره نم نم بارون/صدای شورشورناودون/دل بازم بیقراره/دوباره رنگ چشاتو/خیال عاشقی باتوتین دل ارو نداره نداره نداره/دوباره خابونوازش/بدون حق حقوبارش گریه یعنی ستایش/ستلیش توچشمات/دلم هنوز تورومیخاد/دل بازم پرزده واس عطر نفسهات........

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید