لحظه  بروز رسانی 
علی
علی

نظر سنجی انتخابات مجلس دهم در کازرون

 لینک

نظر سنجی انتخابات مجلس دهم در کازرون

مشاهده همه ی 1 نظر
علی
علی

مدتی پیش به طور اتفاقی عبارت (کسب درامد از اینترنت)را

مدتی پیش به طور اتفاقی عبارت
(کسب درامد از اینترنت)را سرچ کردم و http://moneytop2000.persianblog.ir/post/2 معرفی شد مطلب آنرا مطالعه و طبق راهنمایی های آن و با لینکی که در لابه لای مطلب بود در یک سایت کلیکی ثبت نام کردم که با هر کلیک 10 دلار به حسابم در همان سایت واریز می شد اما تا مبلغ درامد به 10 هزار دلار نمی رسید نمی توانستم آنرا برداشت کنم.اکنون پس از سه ماه تلاش مبلغ درآمدم به 10250 دلار رسیده است ولی در قسمت برداشت از حساب دو راه معرفی شده یکی برداشت با پی پال و یکی برداشت با پی زا متاسفانه به من گفته شده اگر این دو سایت متوجه بشوند که ملیت من ایرانی است به دلیل تحریم ایران حسابم مسدود و پولهایم بلوکه می شوند حال به من بگویید چه خاکی باید به سرم بمالم؟

مشاهده همه ی 3 نظر
علی
علی

مدتی پیش به طور اتفاقی عبارت (کسب درامد از اینترنت)را سرچ

مدتی پیش به طور اتفاقی عبارت
(کسب درامد از اینترنت)را سرچ کردم و http://moneytop2000.persianblog.ir/post/2 معرفی شد مطلب آنرا مطالعه و طبق راهنمایی های آن و با لینکی که در لابه لای مطلب بود در یک سایت کلیکی ثبت نام کردم که با هر کلیک 10 دلار به حسابم در همان سایت واریز می شد اما تا مبلغ درامد به 10 هزار دلار نمی رسید نمی توانستم آنرا برداشت کنم.اکنون پس از سه ماه تلاش مبلغ درآمدم به 10250 دلار رسیده است ولی در قسمت برداشت از حساب دو راه معرفی شده یکی برداشت با پی پال و یکی برداشت با پی زا متاسفانه به من گفته شده اگر این دو سایت متوجه بشوند که ملیت من ایرانی است به دلیل تحریم ایران حسابم مسدود و پولهایم بلوکه می شوند حال به من بگویید چه گلی باید به سرم بمالم؟

مشاهده همه ی 1 نظر
علی
علی

مدتی پیش به طور اتفاقی عبارت (کسب درامد از اینترنت)را

مدتی پیش به طور اتفاقی عبارت
(کسب درامد از اینترنت)را سرچ کردم و http://moneytop2000.persianblog.ir/post/2 معرفی شد مطلب آنرا مطالعه و طبق راهنمایی های آن و با لینکی که در لابه لای مطلب بود در یک سایت کلیکی ثبت نام کردم که با هر کلیک 10 دلار به حسابم در همان سایت واریز می شد اما تا مبلغ درامد به 10 هزار دلار نمی رسید نمی توانستم آنرا برداشت کنم.اکنون پس از سه ماه تلاش مبلغ درآمدم به 10250 دلار رسیده است ولی در قسمت برداشت از حساب دو راه معرفی شده یکی برداشت با پی پال و یکی برداشت با پی زا متاسفانه به من گفته شده اگر این دو سایت متوجه بشوند که ملیت من ایرانی است به دلیل تحریم ایران حسابم مسدود و پولهایم بلوکه می شوند حال به من بگویید چه خاکی باید به سرم بمالم؟

مشاهده همه ی 1 نظر