لحظه  بروز رسانی 
alif7
خواب آلودخواب آلود
alif7

دوست مجازی من چند وقت است برایت مینویسم و تو میخوانی

دوست مجازی من چند وقت است برایت مینویسم و تو میخوانی وگاهی تو مینویسی و من میخوانم دوست مجازی من این روزها درد دلهایمان را به زبان نمی آوریم تایپ میکنیم نامت زیباست اما افسوس مجازی هستی پشت هر یک از این نوشته ها یک نفرنشسته است میخواند،فکر میکند،گاهی هم گریه میکند،یا میخندد برای چند دقیقه هم که باشد از دنیای واقعی مرخصی میگیری دوست مجازی من بودنت را قدر میدانم {-41-}
1437329660533172_large.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
alif7
خواب آلودخواب آلود
alif7

هواشناسی اعلام کرد : �هوای مهدی فاطمه را داشته باشید� خیلی

هواشناسی اعلام کرد : �هوای مهدی فاطمه را داشته باشید� خیلی تنهاست .........✌سلامتیش صلوات خجالت نکش عزیزم نشر کردنش معرفت میخواد

مشاهده همه ی 5 نظر
alif7
خواب آلودخواب آلود
alif7

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻥ: . . . . . . .

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻥ:
.
.
.
.
... .
.
.
.
.
ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻞ 124 ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﺍﮔﻪ 1 ﻣﺮﺩ ﺑﺎ 1 ﺯﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐﻨﻪ
ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺍﻭ ﺑﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﮐﻨﻪ؟؟
.. ﻓﻘﻂ ﻫﻮﻝ ﻧﺸﯿﺪ
ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﭘﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﻪ
ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺩ
.. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻌﺪﯼ

مشاهده همه ی 3 نظر
alif7
خواب آلودخواب آلود
alif7

تو خونواده ما هرجا سخن از انحراف هست. نام زیبای

تو خونواده ما هرجا سخن از انحراف هست...نام زیبای من میدرخشه...خدا منو واسشون نگه داره.....ههههه

مشاهده همه ی 9 نظر
alif7
خواب آلودخواب آلود
alif7

بخون جون من بخون اگه نخندیدی 5 تا بشین پاشو

بخون جون من بخون اگه نخندیدی 5 تا بشین پاشو میرم<img src= اعتراف می کنم چن سالِ پیش ﺗﻔﺮﻳﺤﻢ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻭقتی ﺟﻮﺭﺍﺏ ﭘﻮﺷﻴﺪﻡ، ﭘﺎﻣﻮ ﺭﻭی ﻓﺮﺵ ﺑﮑﺸﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻳﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻧﻢ ﺗﺎ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺰﻧﻪ ﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﺗﻮی ﻳﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﻧﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﻣﭙﺎیی ﺍﺑﺮی ﺍﮔﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪی، ﺟﺮﻗﻪ ی ﻗﻮی ﺗﺮی می ﺯﻧﻪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮیِ ﺫﻫﻨﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ یه بار ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ، ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻳﻪ ﺩﻣﭙﺎیی ﺍﺑﺮی ﻫﺴﺖ ﻳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺷﻴﻄﺎنی ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﻢ اومد ﺭﻓﺘﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪﻡ ﻭ ﻋﻴﻦ ﻣﻮﻧﮕﻮﻻ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﻣﻮ ﺭﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮐﺸﻴﺪﻡ، ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺘﻢ ﺟﻠﻮی ﻫﻤﻪ ﺍﻧﮕﻮﺷﺘﻤﻮ ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﻧﻮﮎ ﺩﻣﺎﻍ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺟﺮﻗﻪ ﺍی ﺯﺩ، ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻞ ﻣﺤﻞ ﺻﺪﺍﺷﻮ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻣﻮﻫﺎی ﺟﻔﺘﻤﻮﻥ ﺳﻴﺦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﻧﮕﺎﻩ می ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪﻥ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎقیﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ از طرفِ بابام ، ﭼﻴﺰی ﻳﺎﺩﻡ ﻧﻤﻴﺎﺩ <img src=

مشاهده همه ی 6 نظر
alif7
خواب آلودخواب آلود
alif7

یه روز فردوسی داشته از خیابون رد میشده دختره بش

یه روز فردوسی داشته از خیابون رد میشده دختره بش میگه :

وووی شلوم فلدوسی جونم شاعلم قلفونت بلم من

همونجاست که فردوسی میگه :

بسی رنج بردم در این سال سی

دخترا گند زدین بدین پارسی :))))))

مشاهده همه ی 11 نظر
alif7
خواب آلودخواب آلود
alif7

عاقـا ایـن بچـه هـای 13 الی 14  سالـه کـه دوسـت

عاقـا ایـن بچـه هـای 13 الی 14  سالـه کـه دوسـت پسـر دوسـت دختـر دارن
بـا طرفشـون راجـع بـه چـی صحبـت میکنـن؟؟؟
مثلا میگـن:عزیـزم مشقاتـو نوشتـی؟؟؟
یا
بخوانیـم بنویسمتـو نوشتـی؟؟؟
واقعـا چی میگـن بهـم؟ ^_^

با شمام : متین .نگین

مشاهده همه ی 4 نظر
alif7
خواب آلودخواب آلود
alif7

حیفه این شعر طنز و جذاب از دستتون بره لایک و

حیفه این شعر طنز و جذاب از دستتون بره لایک و بازنشرم یادتون نره
مرسیییییییییییییییییییییییییییییی


کـــره ای گــفــت بـــه بابای خرش

پــــدر از هـــمـــه جــا بـی خبرش

وقـــت آن اســــت بــــرای پســرت

ایـــــن الاغ نـــــــرّه ی کــــره خــرت

مــاده ای خـــوشگـل و زیـبا گیری

تـــو کــه هر روز به صحرا میری

وقـــت آن اســت کـه زن دار شـوم

ورنـــه از بی زنـــی بــیمار شوم

پـــدرش گــفــت کــه ای کـره خَرَم

ای عــزیـــز دل بـــابــــا ، پــســرم

تـــو کـــه در چــنــتــه نداری آهی

نـــه طــویـــلــه ، نه جُلی نه کاهی

تـــو کـــه جــز خـوردن مال پدرت

پـــــــدر نـــــــرهّ خـــــر دربــــدرت

هـــیـــچ کـــار دگــری نیست تو را

یک جو از عقل به سر نیست تو را

به چه جرأت تو زمـن زن طـلــبی

بـــاورم نـیــست کـــه ایـنقدر جَلبَی

بـــایـــد اول تـــو بــگـیـری کاری

بــهـــر مــــردم بــبـــری تــو باری

بعـد از آن یک دو تا پالان بخـری

بـهــر آن کُــرّه خـــوشگـــل بـبـری

یک طــویــلـه بکنی رهن و اجار

تــا کــه راضــی شــود از تو آن یار

بـعــد بـایــد بـخری رخت عروس

بـهـر آن مـاده خــر خـوب و ملوس

جُـــلـی از جــنـــس کــتـــان اعلا

روی جُـــل نـقــش و نـگـاری زیـبـا

بــعـــد بـــایـــد بـــکـــنی گلکاری

بــهــر مــاشـیـن عروس یـک گاری

وقــتی ایـــنـهــا بـــشـــود آمــاده

بــعـــد از ایـــن زنـــدگــیـــّت آغـازه

می بــری مـــاده خــرت را حجله

بــا تـــأنــی نَـکــه بـــا ایـــن عـجـله

بــشـنــو ایــن پــنــد زبابای خرت

پــــــدر بـــــا ادب و بــــا هــــنـــرت

تــا کـــه اســبــاب مــهــیــا نشود

موسم عــقــد تــو بــر پا نشود

پــس از امــروز بــرو بر سرکار

تــا نـــهـــنـــد آدمـــیـــان پــشتت بار

مشاهده همه ی 4 نظر
alif7
خواب آلودخواب آلود
alif7

بزن به افتخا اون آقا پسری که تو زندگیش فقط به

بزن به افتخا اون آقا پسری که

تو زندگیش فقط به یه نفر گفت : عشــــقم

.

.

.

.

به سه چهارتا گفت نفسم..

به 10-11تاشون گفت گلم..

 40-50 تای دیگه هم شامل عسلم میشدن

مشاهده همه ی 16 نظر
alif7
خواب آلودخواب آلود
alif7

اولین ضربه ی عشقیمو زمانی خوردم کــه از راه رسیدم دیدم

اولین ضربه ی عشقیمو زمانی خوردم کــه

از راه رسیدم دیدم

مامان بزرگم داره با ادکلنی که دوس دخترم از انگلیس واسم اورده بود داره پشه میکشه :|

مشاهده همه ی 18 نظر