لحظه  بروز رسانی 
Sanaz
مهربونمهربون
Sanaz

چه لطیف است حس آغازی دوباره، و چه زیباست رسیدن

چه لطیف است حس آغازی دوباره، و چه زیباست رسیدن

چه لطیف است حس آغازی دوباره،
و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس
و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!
و چه اندازه شیرین است امروز
روز تولد تو
روز تو!
روزی که تو آغاز شدی!

تولد مبارک سمی جونیم بهترینهارو برات آرزو میکنم الهی دلت همیشه شاد شاد لبت خندون باشه مهربون جانم {-49-}{-41-}{-97-}{-102-}{-111-}{-98-}{-106-}{-142-}

{-t11-}

مشاهده همه ی 11 نظر
ali
ali
۰۰۰

۰۰۰

مشاهده همه ی 16 نظر
ali
ali
۰۰۰

۰۰۰

مشاهده همه ی 12 نظر
ali
ali
{}

{-7-}{}{-7-}

مشاهده همه ی 9 نظر
ali
ali

از دلم دور شدی فکر تو آمد به سرم. خواب میبینمت

از دلم دور شدی فکر تو آمد به سرم. خواب میبینمت از خواب نباید بپرم ♩♫
خواب پرواز تو با نامه ی خیسی در مشت . تو نباشی غم این عصر مرا خواهد کشت ♩♫
عصر تلخی که به جز خاطره ای قرمز نیست .عصر تلخی که به جز ترس خداحافظ نیست ♩♫
یک دو راهیست که از گریه به دریا برسم .به تو تنها برسم یا به تو تنها برسم ♩♫

مشاهده همه ی 3 نظر
ali
ali
۰۰۰۰۰

۰۰۰۰۰

مشاهده همه ی 33 نظر