لحظه  بروز رسانی 
ali mousavi
شیطونشیطون
ali mousavi

کاش دنیا یک بار هم که شده بازیش را به ما

کاش دنیا
یک بار هم که شده
بازیش را به ما می باخت
مگر چه لذتی دارد
این بردهای تکراری برایش؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali mousavi
شیطونشیطون
ali mousavi

اونی که بخواد ببیندت اونی که بخواد باهات باشه دنبال زمان

اونی که بخواد ببیندت
اونی که بخواد باهات باشه
دنبال زمان خالی نمیگرده !
زمانشو برات خالی میکنه !
اگه واقعا دوستت داشته باشه
آدم ها رو از روی اولویت بندی هاشون بشناسید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید