لحظه  بروز رسانی 
ali mousavi
شیطونشیطون
ali mousavi

کاش دنیا
یک بار هم که شده
بازیش را به ما می باخت
مگر چه لذتی دارد
این بردهای تکراری برایش؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali mousavi
شیطونشیطون
ali mousavi

جغرافیا دروغی بیش نیست !
وقتی تمام دنیای من در مساحت آغوش “تو” خلاصه می شود !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali mousavi
شیطونشیطون
ali mousavi

اونی که بخواد ببیندت
اونی که بخواد باهات باشه
دنبال زمان خالی نمیگرده !
زمانشو برات خالی میکنه !
اگه واقعا دوستت داشته باشه
آدم ها رو از روی اولویت بندی هاشون بشناسید

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید