لحظه  بروز رسانی 
علی نژاداقدم
علی نژاداقدم

دوستان محترم باسلام عزیزانی که با ارزهای دیجیتال آشنایی دارند

دوستان محترم باسلام
عزیزانی که با ارزهای دیجیتال آشنایی دارند این مژده را بشما میدهم که اولین ارز دیجیتال ایرانی نیز بامجوز بانک مرکزی ورئیس پارک علم وفناوری سمنان نیز عرضه شده..
با نام یوزبیت...
عضو شوید وتوکن یوز دریافت فرمایید

 یوزبیت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید