افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
&&alireza&&
آروم و عادیآروم و عادی
&&alireza&&
 لینک
p96_69.jpg
دارم میرم

مشاهده همه ی 2 نظر
bita㋡ تبادل کاربر㋡
مهربونمهربون
bita㋡ تبادل کاربر㋡

شک رازيست

لبخند رازيست

عشق رازيست

اشک آن شب لبخند عشقم بود

قصه نيستم که بگويي

نغمه نيستم که بخواني

صدا نيستم که بشنوي

يا چيزي چنان که ببيني

يا چيزي چنان که بداني...

من درد مشترکم

مرا فرياد کن.

درخت با جنگل سخن مي گويد

علف با صحرا

ستاره با کهکشان

و من با تو سخن مي گويم

نامت را به من بگو

دستت را به من بده

حرفت را به من بگو

قلبت را به من بده

من ريشه هاي ترا دريافته ام

با لبانت براي همه لبها سخن گفته ام

و دست هايت با دستان من آشناست

در خلوت روشن با تو گريسته ام

براي خاطر زندگان

و در گورستان تاريک با تو خوانده ام

زيباترين سرودها را

زيرا که مردگان اين سال

عاشق ترين زندگان بودند

دستت را به من بده

دست هاي تو با من آشناست

اي دير يافته با تو سخن مي گويم

بسان ابر که با توفان

بسان علف که با صحرا

بسان باران که با دريا

بسان پرنده که با بهار

بسان درخت که با جنگل سخن مي گويد

زيرا که من

ريشه هاي تو را دريافته ام

زيرا که صداي من

با صداي تو آشناست.


-__________________________________________________________________

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 9 نظر
&&alireza&&
آروم و عادیآروم و عادی
&&alireza&&
مشاهده همه ی 17 نظر
&&alireza&&
آروم و عادیآروم و عادی
&&alireza&&

شاید قانون زندگی همین باشد ...

صاحب ارزویی باشی که شیرینی تعبیرش

از ان دیگریست...
   ذانلود فیلم ذارکولا


http://shop.upera.co/2eQlrftt

مشاهده همه ی 31 نظر
&&alireza&&
آروم و عادیآروم و عادی
&&alireza&&

99531325133952264029.png


مشاهده همه ی 27 نظر
&&alireza&&
آروم و عادیآروم و عادی
&&alireza&&

Love2.jpg


مشاهده همه ی 12 نظر
&&alireza&&
آروم و عادیآروم و عادی
&&alireza&&

دختر : عشقم ؟؟ پسر : جونم... دختر : خستم .. پسر : خب دختر : بیام ؟ پسر : کجا؟ دختر : هیچی اصلا

دختر : عشقم ؟؟
پسر : جونم...
دختر : خستم ..
پسر : خب
دختر : بیام ؟
پسر : کجا؟
دختر : هیچی اصلا...
پسر : باشه
دختر : خب آخه خستـــــــــ ـــــــــــــــــم..
پسر : برو استراحت کن گلم..من چیکار کنم آخه ؟
دختر : بیام پیش تو ؟ کنارت دراز بکشم ؟
پسر : نه..
دختر : لطفا...
پسر : گفتم نه ، باز عصبیم نکن..عه!!
دختر : خیلی سنگدلی...اصلا قهرم...
پسر : قربون قهرت برم نبینم اشکاتو...من غلط کردم...
دختر : دیگه نمی خوام دوستت داشته باشم...تو بدی..
پسر : میدونم
دختر : (بغض)

پسر : از همون روز اول دارم بهت میگم دیگه نباید دوسم داشته باشی تو سرت نمیره
دختر : از اون روز بیشتر عاشقت شدم.
پسر : می خوای تا آخر عمر تنها زندگی کنی؟
دختر : پس تو چی هستی؟ کشکی؟
پسر : من 2 سال پیش به خاطر تو خودکشی کردم و رفتم پیش خدا.
دختر : میدونم بذار بیام پیشت دو تایی آروم توی خاک بخوابیم (گریه)
پسر : ....


مشاهده همه ی 16 نظر