لحظه  بروز رسانی 
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar
شیطونشیطون
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar

دختره تو فیس نما بهم خصوصی داده سلام علی آقا

دختره تو فیس نما بهم خصوصی داده{-36-}

سلام علی آقا
من خیلی عاشقتم {-41-}
تورو خدا بیا بامن رفیق شو {-27-}
بدون تو من میمیرم ...


ببخشید که اینو گفتم ولی مجبور شدم شرمنده طاقت نیاوردم{-77-}
.الکی مثلا من خیلی عاشقتم ....{-7-}{-33-}
خدا چرا اینقد با احساسات من بازی می کنند{-93-}{-103-}
.
.
.
.
.
الکی دیگه
مثلا من خیلی احساسی ام .. ههههههه {-88-}{-88-}{-84-}

مشاهده همه ی 23 نظر
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar
شیطونشیطون
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar

الهی این دخترا به آرزوشون برسن  بگین آمین شوهر , نه

الهی این دخترا به آرزوشون برسن 
بگین آمین
شوهر ,
نه بابا شوهر کجا بود دلت خوشه .{-7-}
..
..
..
..
..
..
..
..برف وبارون بیاد چکمه هایی رو که خریدن بپوشن
گناه دارن{-88-}{-84-}

مشاهده همه ی 4 نظر
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar
شیطونشیطون
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar

سر عاشق شدنم لطف طبیبانه ی توست ور نه عشق تو

سر عاشق شدنم لطف طبیبانه ی توست
ور نه عشق تو کجا ، این دل بیمار کجا

کاش در نافله ات نام مرا هم ببری
که دعای تو کجا ، عبد گنه کار کجا....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar
شیطونشیطون
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar

ای کسانی که مخ میزنید  . . . . خُو کصاااافتاااای

ای کسانی که مخ میزنید 
.
.
.
.
خُو کصاااافتاااای بیشوور به منم یاد بدید دیگه ، من فقط بلدم هی پست بذارم ^_^{-54-}{-32-}{-7-}

مشاهده همه ی 34 نظر
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar
شیطونشیطون
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺗﻮﻥ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺗﻮﻥ ﺑﺬﺍﺭﻡ
ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻥ :|{-18-}{-32-}{-7-}

مشاهده همه ی 8 نظر
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar
شیطونشیطون
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar

نحوی شب بخیر گفتن دخترااااا ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﻪ ﺑﺮﻭ بخواب ﻋﺰﯾﺰﻡ،

نحوی شب بخیر گفتن دخترااااا
ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﻪ ﺑﺮﻭ بخواب ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﺧﺴﺘﻪ ﺍﯼ!!
ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺷﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ..
ﺩﺧﺘﺮ : ﺷﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ
ﭘﺴﺮ : ﻣﻨﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ، ﺷﺐ ﺧﻮﺵ
ﺩﺧﺘﺮ : ﺧﻮﺏ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ، ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﭘﺴﺮ : ﻣﻨﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺩﺧﺘﺮ : خواب منو ببینیا
ﭘﺴﺮ : ﺧﺐ..
ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﯼ؟!
ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ!
ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﺨﻮﺍﺏ. ﻗﺮﺑﻮﻥ ﭼﺸﺎﯼ ﻧﺎﺯﺕ ﺑﺮﻡ!
ﭘﺴﺮ : ---------
ﺩﺧﺘﺮ : ﭼﯽ ﺷﺪﯼ؟ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟
ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ، ﻭﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺘﺎﻗﻢ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ!
ﺩﺧﺘﺮ : ﺁﺧﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﺍﺩﯼ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪﻡ!!
ﭘﺴﺮ : ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ ﻋﺰﯾﺰﻡ. ﺷﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ
ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ، ﺷﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ
ﭘﺴﺮ : ﻣﻨﻢ
ﺩﺧﺘﺮ : ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟
ﭘﺴﺮ : ----------
ﺩﺧﺘﺮ : ﭼﺮﺍ ﭘﯿﺎﻡ ﻧﻤﯿﺎﺩ؟!
ﭘﺴﺮ : ----------
ﺩﺧﺘﺮ : ﭼﺮﺍ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ؟!!
ﭘﺴﺮ : ----------
ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪﻡ ﺍﻻﻥ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺧﻮﻧﺘﻮﻥ!!!!!
"هنوز دانشمندان دنباله راهی واسه تموم کردن صحبت با دختران هستن ...{-103-}{-93-}{-84-}

مشاهده همه ی 136 نظر
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar
شیطونشیطون
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar

به دختره میگن یه جوک بی ادبى بگو میگه: دویدم ودویدم

به دختره میگن یه جوک بی ادبى بگو
میگه:
دویدم ودویدم سر كوهى رسيدم.میگن:کجاش بی ادبى بود؟
یه لبخند محجوبانه میزنه و یواش میگه: 
.
.
.

چندبارتوراه گوزیدم ..! !!!!! :)){-7-}{-59-}{-88-}{-18-}

مشاهده همه ی 8 نظر
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar
شیطونشیطون
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺳﻮﭘﺮاﻳﺰ خواستگار دارم!!! . . . .

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺳﻮﭘﺮاﻳﺰ
خواستگار دارم!!!
.
.
.
.
.
.
.
بقیه دخترا ﻛﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘن
ﺧﻴلی ﺑﺎﺣﺎﻝ ﺑﻮﺩ
ﺑﺎ اﺟﺎﺯﻩ ﻛﭙﻲ!!!!

خدایاااااااا
یکی اسید بده من قرقره کنم -___-{-93-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}

مشاهده همه ی 49 نظر
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar
شیطونشیطون
(حلالم کنید خدانگهدار)Ali Akbar

قابل توجه دهه هفتادیااااا هفتاכیـا  یـہ لقمــہ نـون    یـہ

قابل توجه دهه هفتادیااااا{-27-}

هفتاכیـا :)
 یـہ لقمــہ نـون :) 
 یـہ ڪاســہ ماسـتـ :)
  رفاقـت بـے ڪـمـ و ڪاسـتـ :)
 یـہ عشـق پـاڪ :|
 یـہ פــرف راستـ :)
   هر چے محـبت و وفاستـ  :)
 تو ذات ما هـفتـاכے هـاستـ :)

مشاهده همه ی 72 نظر