لحظه  بروز رسانی 
hasti
آروم و عادیآروم و عادی
hasti

(!)تلویزیون آمد: . خواب رفت! (!)زنا آمد: . ازدواج رفت!

(!)تلویزیون آمد: .... خواب رفت!
(!)زنا آمد: .... ازدواج رفت!
(!)سود آمد: .... برکت رفت!
(!)مُد آمد: .... حیا رفت!
(!)فست فود و پرخوری آمد: ... سلامت رفت!
(!)رشوه آمد: .... حق رفت!
(!)دیر خوابی آمد: ... نماز صبح رفت!
(!)اسراف و مصرف گرایی آمد: .... قناعت رفت!
(!)قوم پرستی آمد:..برادری رفت!
(!)ماهواره آمد:...حجاب رفت!
(!)جوایز بانکی و گاوصندوق آمد:...زکات رفت!
(!)تلفن آمد:...صله رحم رفت!
اندیشه کنیم!!!
چه ها آمد،چه ها رفت....!؟
ﺁﯾﺎﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺩﺳﺘﺖ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ کنی ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﻭﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﻭﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭﯾﺶ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ، ﻭ ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺍﮔﺮﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺍﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ. امیدوارم هر ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺍ می فرﺳﺘﺪ ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻧﮑﻨﺪ...!!! کپی ازاد...!!!

مشاهده همه ی 5 نظر
ALIREZA
مهربونمهربون
ALIREZA

ﻣﺎﺩﺭﻩ ﺑﭽﺶ ﺭﻭ ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﻪ ﻧﺎﺭﻧﮕﻲ ﺑﺨﺮﻩ .ﺑﭽﻪ میره ﺑﺎ ﺧﻴﺎﺭ ﻣﻴﺎﺩ

ﻣﺎﺩﺭﻩ ﺑﭽﺶ ﺭﻭ ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﻪ ﻧﺎﺭﻧﮕﻲ ﺑﺨﺮﻩ .

ﺑﭽﻪ میره ﺑﺎ ﺧﻴﺎﺭ ﻣﻴﺎﺩ !

ﺑﭽﻪ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﻭﻧﻪ ﺍﻳﻨﺪﻓﻌﻪ ﺑﺎ ﮐﺪﻭ میاد ! 

ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻌد ﺑﺎ ﺑﺎﺩﻣﺠﻮﻥ ﻣﻴﺎﺩ !

ﻣﺎﺩﺭﻩ ﺷﺎﮐﻲ ﻣﻴﺮﻩ ﻣﻴﻮﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻣﻴﮕﻪ ﺍﻳﻨﺎ ﭼﻴﻪ هی ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﻲ ؟؟؟

ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﻴﮕﻪ : ﺧﻮﺩﺵ ﮔﻔﺖ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻻﻟﻨﮕﻲ ﻣﻴﺨﻮﺍد (((: 

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ALIREZA
مهربونمهربون
ALIREZA

7e5752d81ffc1649e56f0fac557a9bd0-425{-33-}

مشاهده همه ی 1 نظر
ALIREZA
مهربونمهربون
ALIREZA

%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید