لحظه  بروز رسانی 
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
پست شماره 319049031 از alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

{-w74-}{-w74-}{-w74-}{-w74-}{-w74-}{-w74-}{-w74-}{-w74-}{-w74-}{-w74-}{-w74-}

مشاهده همه ی 17 نظر
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

روزی مردی داخل چاله ای افتاد و مجروح شد. یک

روزی مردی داخل چاله ای افتاد و مجروح شد...
یک روحانی او را دید و گفت :حتما گناهی انجام داده ای!
یک دانشمند عمق چاله و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت!
یک روزنامه نگار در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد!
یک یوگیست به او گفت: این چاله و همچنین دردت فقط در ذهن تو هستند در واقعیت وجود ندارند!
یک پزشک برای او دو قرص آسپرین پایین انداخت!
یک پرستار کنار چاله ایستاد و با او گریه کرد!
یک روانشناس او را تحریک کرد تا دلایلی را که پدر و مادرش او را آماده افتادن به داخل چاله کرده بودند پیدا کند!
یک تقویت کننده فکر او را نصیحت کرد که : خواستن توانستن است!
یک فرد خوشبین به او گفت : ممکن بود یکی از پاهات رو بشکنی!
سپس فرد بیسوادی گذشت و دست او را گرفت و او را از چاله بیرون آورد...!

1 زیادى مسائل را پیچیده جلوه ندهید و از تفاسیر بپرهیزید، گاهى فقط یک اقدام ساده لازم است

مشاهده همه ی 8 نظر
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

در ایران باستان ، بجای کلمات “خانم” و “اقا” که ریشه

در ایران باستان ، بجای کلمات “خانم” و “اقا” که ریشه

در ایران باستان ، بجای کلمات “خانم” و “اقا” که ریشه مغولی دارند ، اجداد خوش سلیقه ما به “زن” ، “مِهربانو” می‌گفتند ، یعنی کسی که مهر خلق می کند و به “مرد” ، “مِهربان” می‌گفتند به معنای نگهبان مهر …..
بیایید همدیگر رو با این کلمات پر معنا صدا بزنیم ….. “مِهربانو ” = همسر، مادر، دختر، خواهر، دوست و “مهربان” = همسر، پدر، پسر، برادر، دوست….
حال تو چه مهربانویی یا مهربان ، این رسالت زیبای مهرورزی را در کلمات جاری کن تا ریشه عشق سیراب شود{-w77-}{-w67-}{-w77-}

مشاهده همه ی 4 نظر
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

تقدیم به همه ترک زبان های عزیـــــــــــزم

تقدیم به همه ترک زبان های عزیـــــــــــزم

{-w5-}{-w4-}{-w5-}{-w4-}{-w5-}{-w4-}{-w5-}{-w4-}{-w5-}{-w4-}{-w5-}{-w4-}{-w5-}{-w4-}

مشاهده همه ی 31 نظر
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
پست شماره 317768457 از alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

....

مشاهده همه ی 7 نظر
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
پست شماره 317750430 از alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}

مشاهده همه ی 35 نظر
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
پست شماره 317643387 از alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

..

مشاهده همه ی 6 نظر
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
پست شماره 317524919 از alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

...

مشاهده همه ی 21 نظر
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
پست شماره 317469852 از alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

.........

مشاهده همه ی 6 نظر