لحظه  بروز رسانی 
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
پست شماره 320040192 از alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

...................................................................................................................

مشاهده همه ی 31 نظر
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
#.#.#

.#.#.#

مشاهده همه ی 56 نظر
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

می روم اما بدان یک سنگ هم خواهد شکست

می روم اما بدان یک سنگ هم خواهد شکست

آنچـــــنان که تارو پود قلب من از هــــم گسست

می روم با زخم هـــــایی مانده از یک سال سرد

آن همه برفی که آمـــــد آشـــــــیانم را شکست

می روم اما نگویــــــــی بی وفــــــا بود و نمــــاند

از هجوم سایه هــــا دیگر نگــــــاهم خسته است

راســــــتی : یادت بمــــــــاند از گـناه چشم تو

تاول غــــــربت به روی باغ احســــــاسم نشست

طـــــــرح ویران کـــردنم اما عجیب و ســــــاده بود

روی جلد خاطــــراتم دست طوفــــــان نقش بست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
پست شماره 319049031 از alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

{-w74-}{-w74-}{-w74-}{-w74-}{-w74-}{-w74-}{-w74-}{-w74-}{-w74-}{-w74-}{-w74-}

مشاهده همه ی 22 نظر
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

روزی مردی داخل چاله ای افتاد و مجروح شد. یک

روزی مردی داخل چاله ای افتاد و مجروح شد...
یک روحانی او را دید و گفت :حتما گناهی انجام داده ای!
یک دانشمند عمق چاله و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت!
یک روزنامه نگار در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد!
یک یوگیست به او گفت: این چاله و همچنین دردت فقط در ذهن تو هستند در واقعیت وجود ندارند!
یک پزشک برای او دو قرص آسپرین پایین انداخت!
یک پرستار کنار چاله ایستاد و با او گریه کرد!
یک روانشناس او را تحریک کرد تا دلایلی را که پدر و مادرش او را آماده افتادن به داخل چاله کرده بودند پیدا کند!
یک تقویت کننده فکر او را نصیحت کرد که : خواستن توانستن است!
یک فرد خوشبین به او گفت : ممکن بود یکی از پاهات رو بشکنی!
سپس فرد بیسوادی گذشت و دست او را گرفت و او را از چاله بیرون آورد...!

1 زیادى مسائل را پیچیده جلوه ندهید و از تفاسیر بپرهیزید، گاهى فقط یک اقدام ساده لازم است

مشاهده همه ی 8 نظر
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

در ایران باستان ، بجای کلمات “خانم” و “اقا” که ریشه

در ایران باستان ، بجای کلمات “خانم” و “اقا” که ریشه

در ایران باستان ، بجای کلمات “خانم” و “اقا” که ریشه مغولی دارند ، اجداد خوش سلیقه ما به “زن” ، “مِهربانو” می‌گفتند ، یعنی کسی که مهر خلق می کند و به “مرد” ، “مِهربان” می‌گفتند به معنای نگهبان مهر …..
بیایید همدیگر رو با این کلمات پر معنا صدا بزنیم ….. “مِهربانو ” = همسر، مادر، دختر، خواهر، دوست و “مهربان” = همسر، پدر، پسر، برادر، دوست….
حال تو چه مهربانویی یا مهربان ، این رسالت زیبای مهرورزی را در کلمات جاری کن تا ریشه عشق سیراب شود{-w77-}{-w67-}{-w77-}

مشاهده همه ی 8 نظر
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

تقدیم به همه ترک زبان های عزیـــــــــــزم

تقدیم به همه ترک زبان های عزیـــــــــــزم

{-w5-}{-w4-}{-w5-}{-w4-}{-w5-}{-w4-}{-w5-}{-w4-}{-w5-}{-w4-}{-w5-}{-w4-}{-w5-}{-w4-}

مشاهده همه ی 34 نظر
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
پست شماره 317768457 از alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

....

مشاهده همه ی 7 نظر
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
پست شماره 317750430 از alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}

مشاهده همه ی 42 نظر
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
خوشتیپخوشتیپ
alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)
پست شماره 317643387 از alireza_30(مدیرگروه دختران وپسران امروزی)

..

مشاهده همه ی 6 نظر