لحظه  بروز رسانی 
alireza
alireza

هرچی نزدیکــــــ میشم دور میشه مقصدم لحظه ها میرن روز میشه شب

هرچی نزدیکــــــ میشم دور میشه مقصدم 
لحظه ها میرن روز میشه شب فقط 
من یه ستارم رصدم کن 
اگه همرات دوربینت هست فقط 
شروع میشه کامو تا بده بهم 
میزنم پل روی بیت کلمه عابره بره 
هر روز 4:20 ، "هر روز خنگتر از دیروز" 
ولی نمیدونم چرا میگن نابغه بهم 
پس ، بذار بازم بهم حسودی کنن 
یه روز شعرامو رو تنشون تتو میکنن 
گوش بده ، مغز تو هم میشه باز آره
 بیت کاره "دومینوئه" فلو « G پلاس داله » 

sgeg4x1lapbhc99a51i4.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
alireza
alireza

در خط مقدم جنگمن هنوز زیر آتشبار چشمانتدر انتظار صلح آغوشتایستاده

در خط مقدم جنگ
من هنوز زیر آتشبار چشمانت
در انتظار صلح آغوشت
ایستاده ام ....

r5bbpaw391pvog7of87z.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر