لحظه  بروز رسانی 
Alireza
خوشحالخوشحال
Alireza

حتــــي [!] کفش هم اگه تنگ باشه ... زخــــــم مـــــي کنه .... واي بــحال وقـتي که ... دل تنــــــگ بــاشــه ... / .

مشاهده همه ی 6 نظر
Alireza
خوشحالخوشحال
Alireza

مثـــل عصــــا بـاش ! هـــــزار بـار زمـــین بخـــــور امـــا اجـــازه نـده

مثـــل عصــــا بـاش !

هـــــزار بـار زمـــین بخـــــور

امـــا اجـــازه نـده اونـی که بـهت تکیــــه داده

حتـــی یـه بـار هـــم زمـــــــــیـن بخــــــوره … !.....

...

قدش به “عشق” نمی رسید ؛ “غرور”م را زیر پا گذاشت تا برسد !

مشاهده همه ی 1 نظر
Alireza
خوشحالخوشحال
Alireza

هـــــــــرگز روزت را با تکه های شکسته دیروز . اغــــــــــــــــاز نکن

هـــــــــرگز روزت را با تکه های شکسته دیروز ...

اغــــــــــــــــاز نکن ...

امـــــــــــــروز روز دیگریست ...

...

تــــــــــلخ ترین قسمت زندگی اون جایه که ...

ادم به خودش میگه ...

( چی فکر میکردم و چی شد ... )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Alireza
خوشحالخوشحال
Alireza

اینایی که داغون داغون میکنن فازشون چیه ؟! شکست عشقی

اینایی که داغون داغون میکنن فازشون چیه ؟!
شکست عشقی خورده میگه داغونم ...!
دوس دخترش بوسش نکرده میگه داغونم ...!
خوب گوش کن ...!
داغون اون کسیه که جلو بیمارستان آس و پاس نشسته چون هر آمپولش دو ملیون پولشه ...
داغون اون کسیه که ضامن نداره بهش وام بدن واسه کرایه خونه ...
داغون اون کسیه که 6 سال پای طرفش میشینه بعد میبینه آزمایش خونشون بهم نمیخوره ...
داغون اون مادریه که هفته ای دو بار دیالیز میشه ...
داغون اون دانشجویی هس که کلیه میفروشه که اخراج نشه ...
داغون اون پسریه که روش نمیشه با وضع مالیش بره خواستگاری دوست دخترش ...
داغون اون دختریه که سر میدون ویالون میزنه ...
داغون اونیه که تا جیبش خالی میشه دورش هم خالی میشه ...
داغون اون پسرک فال فروش سر چهار راهه ...
داغون اون دختریه که تو بهشت زهرا گل میفروشه ...
میفهمی؟!
داغون یعنی اینا...

مشاهده همه ی 3 نظر
Alireza
خوشحالخوشحال
Alireza

ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮ
ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ

ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !
ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ نگرفتند !
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
خوب دعوا میکنند !
ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪﻧﺪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ خراب ﮐﻨﻨﺪ !
ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺍﺷﮏ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !
ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﺮﺩﻳﺸﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﻭﺩ!!!
ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻯ ??
ﺗﻪ ﺻﺪﺍﻳﺶ ،ﮔﺮﻳﻪ ﺍﻯ ﺑﻰ ﺻﺪﺍﺳﺖ که ﺑﺎ ﻳﮏ ﺍﻏﻮﺵ ﺳﺎﺩﻩ ، ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﻣﺮﺩﻯ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺪﺳﺖ ﺍﻭﺭﺩ .
ﻧﮕﺎﻫﺶﮐﻦ ???
ﻭﻗﺘﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ
ﻭﻟﻰ ﺩﻟﺴﻮﺯﻯ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ .!!!
ﭘﺪﺭﺕ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻴﺮ ﺍﺳﺖ !!
ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺟﺮ ﺯﻧﻰ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ
ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺣﺮﻑ ﺑﺪ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﮐﺴﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ
ﮔﻞ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰﺩﻩ
ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﻧﺒﻮﺳﻴﺪﻩ
ﺍﻭ ﺑﺠﺎﻯ ﺑﻮﺳﻪ ﺳﻴﻠﻰ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﺎﺩﺵ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﺩ
ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮﻯ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺧﺘﺮﮎ ...ﭘﺴﺮﻫﺎیی هستند نمیشکنند
ﻣﮕﺮ ...ﺑﺪﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﮐﻰ ...
پسر بودن یعنی فقط تا اخر دبستان بابا مامان پشت سرتن بعدش
جامعه بزرگت میکنه..
پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی..
پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار..
" پسر بودن یعنی بی پول عاشق نشی "
پسر بودن یعن حرفایی که میمونه تو دل
پسر بودن یعنی " مرد که گریه نمیکنه "

مشاهده همه ی 4 نظر
Alireza
خوشحالخوشحال
Alireza

ﻏـﻤـﮕـﯿـﻨـﻢ . . ﻣـﺜـﻞ ﭘـﺴـﺮﯼ ﮐـﻪ ﻋـﺸـﻘـﺸـﻮ ﺗـﻮ ﺧـﯿــآﺑــﻮﻥ ﺑـآ ۱

ﻏـﻤـﮕـﯿـﻨـﻢ . .
ﻣـﺜـﻞ ﭘـﺴـﺮﯼ ﮐـﻪ ﻋـﺸـﻘـﺸـﻮ ﺗـﻮ ﺧـﯿــآﺑــﻮﻥ
ﺑـآ ۱ ﻧـﻔـﺮ ﺩﯾـﮕـﻪ ﺩﯾـﺪ و ﺍﺱ ﺩآﺩ ﮔـﻔـﺖ ﮐــﺠــآﯾــﯽ ؟
ﺟـــﻮآﺏ ﺍﻭﻣـــﺪ : #تــــو_قــلـبـت . .
ﻣــﺜــﻞ ﺯﻧــﯽ ﮐـــﻪ ﺑــﻌــﺪ از ۹ #مـــآه ﺍﻧـﺘـﻈـآﺭ
ﻣـﯿـﺸـﻨــﻮﻩ ﺑـﭽـﺶ ﻣـُـﺮﺩﻩ ﺑـــﻪ #دنـــیـآ ﺍﻭﻣــﺪﻩ . . .
ﻣـﺜـﻞ ﻋـﺮﻭﺳـﯽ ﮐــﻪ ﺩآﻣــآﺩﺵ ﺗــﻮ ﺭآﻩ ِ
#آرآیـــشـگــآه ﺗــﺼــﺎﺩﻑ ﮐـﺮﺩ ﻭ ﺭﻓـــت .
ﻣـــﺜـﻞ ﻣـﺎﺩﺭﯼ ﮐـﻪ ﺗــﮏ ﭘـﺴـﺮﺵ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗﺖ ﺍﺯ #ســربـآزی ﺑـﺮﻧـﮕـﺸـت .
ﻣـﺜـﻞ ﺯﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﯿـﻔـﻬـﻤــﻪ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗــﺖ #مــآدر ﻧـﻤـﯿـﺸــﻪ . .
ﻣـﺜـﻞ ﺑــﭽــﻪ ﺍﯼ ﮐـﻪ ﺗــﻮ ﺧــﯿــآﺑــﻮﻥ ِ ﺷــﻠــﻮﻍ ﮔــﻢ ﻣـﯿـﺸـﻪ .
ﻣــﺜــﻞ ﭘـﺪﺭﯼ ﮐــﻪ " #پــول " ﻧـﺪﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳـﻪ ﺗـﮏ ﺩﺧـﺘـﺮﺵ #عــروسـک ﺑـﺨـﺮﻩ .
ﻣـﺜـﻞ ﮐـﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺗــﻮ ﺭآﺑــﻄـﻪ ﻫــﻤـﻪ ﭼـﯽ ﺍﺯ ﺩﺳـﺖ ﺩﺍﺩ و
ﻃــــﺮﻓــﺶ ﻓــﻘــﻂ " ﺩﺳــﺖ " ﺩآﺩ .
ﻣـﺜـﻞ ﭘـﯿـﺮﺯﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺑـﭽـﺶ ﺧــآﻧـﻪ ی #ســآلـمـنـدآن رو #هـدیـه ﮔـﺮﻓـﺖ .
ﻣـﺜـﻞ ﭘـﺴـﺮﯼ ﮐـﻪ ﺍﺭﺯﺷـﺶ ﮐـﻤـﺘـﺮ ﺍﺯ ﮐـآﺭﺕ ﺷـــآﺭﮊ ﺑـﻮﺩ ﻭآﺳـﻪ ﻋـﺸـﻘـﺶ .

#غــمـگــــیـنـم . . .
ﻣــﺜــﻞ خـیـلـی از چـیـزآیـی کـه هـسـت و نـمـیـشـه بـه زبـون آورد . .

مشاهده همه ی 1 نظر
Alireza
خوشحالخوشحال
Alireza

ﺑﻌﻀــــــﯽﻫـــــﺎ ﺣــــــﺮﻓﯽ ﻣﯽﺯﻧﻨـــــﺪ . ﻭ . ﺩﻟــــﺖ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻜﻨﻨـــــﺪ . ﺑﻌـــــﺪ

اس ام اس

ﺑﻌﻀــــــﯽﻫـــــﺎ ﺣــــــﺮﻓﯽ ﻣﯽﺯﻧﻨـــــﺪ ...

ﻭ .. ﺩﻟــــﺖ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻜﻨﻨـــــﺪ ...
ﺑﻌـــــﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔــــــــﯽ ﺭﻭﺑــــﺮﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻠـــــﺐِ
ﺷﻜﺴﺘــــــﻪ ...
ﻣﯽﺍﯾﺴﺘﻨـــــﺪ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨــــــﺪ : ﻧﺎﺭﺍﺣــــــﺖ
ﺷــــــﺪﯼ ؟؟؟
ﭼﻘـــــــﺪﺭ " ﺯﻭﺩ ﺭﻧﺠـــــﯽ " ﺗﻮ !... ﻣــــﻦ ﻛﻪ
ﭼﯿــــــﺰﯼ
ﻧﮕﻔﺘـــــــﻢ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Alireza
خوشحالخوشحال
Alireza

به گوش خدا برسانید آدم سالهاست که رفته است این حوای

اس ام اس

به گوش خدا برسانید

آدم سالهاست که رفته است

این حوای تنها را برگرداند پیش خودش!

بهشتش را نمیخواهم

به جهنمش هم راضی ام !

هر جایی باشد به جز این دنیا !

این دنیا زیادی بوی آدم گرفته است*

پ.ن:مُهم نیست ..

کِه تـو بآ مـَن چه کردی ..

بیا ببیــن .. برای داشتن تـو ...

مـَن بآ خـودم چـِه میکُنـم . .!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید