لحظه  بروز رسانی 

پسره ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﺯﺩﻩ : ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ

پسره ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﺯﺩﻩ :
ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﻭ ﺍﻭ
ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
ﭼﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻠﺨﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ...
.
.
.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ ﯾﺎ ﻧﻪ ،
 ﺍﻣﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﻡ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﻂ ﯾﮑﯽ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎﺯﻩ!!!
    

مشاهده همه ی 28 نظر

ایرانیا با عراقیا دعواشون میشه ایرانیا یه طرف سنگر میگیرن

ایرانیا با عراقیا دعواشون میشه ایرانیا یه طرف سنگر میگیرن عراقیا یه طرف...
هی به هم سنگ پرتاب میکنن منتها چون سنگر گرفته بودن طوریشون نمیشه
یکی از ایرانیا پا میشه میگه بزار یه رکبی بزنیم
داد میزنه جعفر کیه؟؟؟
یکی از عراقیا میگه منم با سنگ میزنه میترکونش
عراقیا که میبینن بد رکبی خوردن یکیشون پا میشه میگه
ممد کیه؟
هیشکی جواب نمیده،!
میگه گفتم ممد کیه!
باز هیشکی جواب نمیده!!
طرف میبینه فایده نداره میشینه..
یک دقیقه بعد یکی از ایرانیا پا میشه میگه
کی با ممد کار داشت؟؟
عراقیه خوشحال میشه پا میشه میگه من،،
ایرانیه اونم با سنگ میزنن میترکونن

مشاهده همه ی 21 نظر

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ رفت تو پارک ﺑﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺍﺱ

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ رفت تو پارک ﺑﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟؟؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ سرما خوردم رو تخت ﺧﻮﺍﺑﻢ...
ﭘﺴﺮﻩ که داشت نگاشون میکرد رو نیمکت نشستن بهش ﺍﺱ ﺩﺍﺩ:
دسته عشقتو ول کن لااقل اون سرما نخوره..
دختره جواب داد چی میگی؟؟؟؟!!
پسره رفت از پشت دستشو گذاشت رو شونه دختره ، دختره برگشت.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پسره ﺩﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺲ...
آقا ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪا :|
تا رفت فرار کنه دوس پسر دختره گرفتش تا خورد اینو زد
ﺩوس دختر خودشم ﺩﯾﮕﻪ ﺟﻮﺍبشو ﻧﺪﺍﺩ
تا ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻏﻠﻄﺎ نکنه

مشاهده همه ی 16 نظر

آورده اند روزی مریدی از شیخ دلیل ترافیک و ازدیاد خودرو

آورده اند روزی مریدی از شیخ دلیل ترافیک و ازدیاد خودرو ها را جویا همی شد ...

شیخ همی فرمود : دلیل اصلی ترافیک چیزی نیست جز نداشتن کاواره !!!

مریدان انگشت در دهان شیخ را ندا دادن : یا شیخ چون است ( چگونه است ) ؟؟؟

شیخ فرمود : یک سوم خودرو ها به دنبال داف همی گردند ...

یک سوم دگر داف را یافته به دنبال جا همی گردند ...

و یک سوم باقی برادران بسیج اند که به دنبال آن دو سوم همی گردند !!!

و این چنین شد که مریدان رم کردند و یقه ها دریدند و اشک ها ریختند و سر به بیابان گذارد

مشاهده همه ی 20 نظر
❻ MILAD ❻
شادشاد
❻ MILAD ❻

می گفت. ما نسل "غیرت روی خواهر" و "روشنفکری روی دوست

76378096510541646534.jpg

می گفت....

ما نسل "غیرت روی خواهر" و

"روشنفکری روی دوست دختریم"

نسل کادوی یواشکی، نسل پول ماهانه vpn،

نسل شینیون زیرروسری

نسل خوابیدن با sms، نسل درددل باغریبه مجازی ،

نسل جمله های کوروش ودکتر

نسل ترس ازمنکرات،

نسل سوخته

حال من برایت می گویم...

"ما" نسل "غیرتیم" روی "وطن"،"ناموس"،"دیــــن"

نسل "نمازشب یواشکی"

نسل پول ماهانه "صدقه"

نسل "چــادرروی روسری"

نسل "خوابیدن بانوای حسیـــــن "

نسل "درددل با بی‌بی "

نسل جمله های آقــا و شهـــدا

نسل ترس ازشیطان

نسل شکفتن

مولا

نمی گذارم نسلی را که تـــوصاحبش هستی

نسل سوخته بنامند

اینجا نسل غربتـــ بچه شیعه است.

مشاهده همه ی 4 نظر