لحظه  بروز رسانی 
مدیر کاکتوس کده
شیطونشیطون
مدیر کاکتوس کده

قرآن به جز از وصف علي آيه ندارد ايمان به جز

قرآن به جز از وصف علي آيه ندارد

ايمان به جز از حب علي پايه ندارد

گفتم بروم سايه لطفش بنشينم

گفتا که علي نور بود سايه ندارد

عيد غدير مبارک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مدیر کاکتوس کده
شیطونشیطون
مدیر کاکتوس کده

نه فقط بنده به ذات ازلي مي نازد ناشر حکم ولايت

نه فقط بنده به ذات ازلي مي نازد

ناشر حکم ولايت به ولي مي نازد

گر بنازد به علي شيعه ندارد عجبي

عجب اينجاست خدا هم به علي مي نازد

پیشاپیش عیدتان مبارک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مدیر کاکتوس کده
شیطونشیطون
مدیر کاکتوس کده

چون نامه ي اعمال مرا پيچيدند بردند به ميزان عمل سنجيدند

چون نامه ي اعمال مرا پيچيدند

بردند به ميزان عمل سنجيدند

بيش از همه کس گناه ما بود ولي

آن را به محبت علي بخشيدند

عيدتان مبارک

بـ ـزن بـ ـاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید