لحظه  بروز رسانی 
silas88
خوشتیپخوشتیپ
silas88

با تو قسمت نمی‌کنم دَردو با تو قسمت نمی‌کنم زخمو خنده‌هام

با تو قسمت نمی‌کنم دَردو
با تو قسمت نمی‌کنم زخمو
خنده‌هام سهمِ ما دو تا باشه
با تو قسمت نمی‌کنم اَخمو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
silas88
خوشتیپخوشتیپ
silas88

چه بسیار انسانها دیدمتنشان لباس نبود وچه بسیار لباس ها دیدم

چه بسیار انسانها دیدم

تنشان لباس نبود و

چه بسیار لباس ها دیدم که درونش انسانی نبود...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
silas88
خوشتیپخوشتیپ
silas88

نام تو مرا همیشه مست می کند بهتر از شراب  بهتر

نام تو مرا همیشه مست می کند
بهتر از شراب 
بهتر از تمام شعرهای ناب
نام تو 
اگرچه بهترین سرود زندگی ست
من تو را به خلوت خدائی خیال خویش 
بهترین بهترین من،خطاب می کنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
silas88
خوشتیپخوشتیپ
silas88

عشق تو را اختراع کردم تا زیر باران بدون چتر نباشم

عشق تو را اختراع کردم
تا زیر باران بدون چتر نباشم
پیام‌هایی دروغین از عشق تو
برای خودم فرستادم
عشق تو را اختراع کردم
چونان کسی که در تاریکی
تنها
می‌خواند تا نترسد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
silas88
خوشتیپخوشتیپ
silas88

می خندم… ساده می گیرم … ساده می گذرم … بلند

می خندم…
ساده می گیرم …
ساده می گذرم …
بلند می خندم و با هر سازی می رقصم …!
نه اینکه دلخوشم! نه اینکه شادم و از هفت دولت آزاد
مدت طولانی شکستم
زمین خوردم
سختی دیدم
گریه کردم و حالا ….
برای “زنده ماندن” خودم را به “کوچه ی علی چپ” زده ام …!
روحم بزرگ نیست!
دردم عمیق است
می خندم که جای زخم ها را نبینی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید