لحظه  بروز رسانی 
Abbas
Abbas
مشاهده همه ی 6 نظر
chemist at irost
chemist at irost

این شعر غزل نیست,شراب است,بنوشش این قافیه مست است وخراب

این شعر غزل نیست,شراب است,بنوشش این قافیه مست است وخراب

این شعر غزل نیست,شراب است,بنوشش
این قافیه مست است وخراب است بپوشش

این مصرع عریان به کسى رحم ندارد
هرکس شنوَد عقل رود از سرو هوشش

گویند که ساقى مى یکدست ندارد
اى واى اگر این برسد باز به گوشش

ما مست مى او شده اینگونه نویسیم
بى باده ى او نیست قلم شوق خروشش

او مستیه مى هست و,خودش ساقى ساقى
صد مهدى مختار بوَد خرده فروشش

هرجا که یکى مست شد از قافیه ى او
صد مسجدو میخانه گذارند به دوشش

آنکس که نخورداست به او جام رسانید
وانکس که شده مست بگوئید که نوشش

هرکس که نفهمیده به پیغام رسانید
وانان که نفهمند ,گذارید خموشش

این شعر غزل نیست نه این شعر غزل نیست
این شعر شراب است " شراب است بنوشش

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Elham-harmoni
خوشتیپخوشتیپ
Elham-harmoni
Elham_harmoni

Elham_harmoni

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
chemist at irost
chemist at irost

رقص زیبای شعر تو در میکده ی احساس من

رقص زیبای شعر تو در میکده ی احساس من

رقص زیبای شعر تو
در میکده ی احساس من
مست میکند
شراب را

مشاهده همه ی 2 نظر
امیر
امیر

معما: جواب را پیدا کنید

معما: جواب را پیدا کنید

معما:

جواب را پیدا کنید

مشاهده همه ی 7 نظر