لحظه  بروز رسانی 
علی امینی
مهربونمهربون
علی امینی

عشق هایمان خلاصه شده دراستیکرهای عاشقانه وتازگی ها گیف های از

15693398-2304-l.jpg
عشق هایمان خلاصه شده دراستیکرهای عاشقانه وتازگی ها گیف های از آن عاشقانه تر! یک عالمه از عشق ها و دوست دارم ها جانشان در خطر می اُفتد، اگر همین برنامه های مجازی را فیلتر یا نابود کنند یک عالمه عشق زنده زنده جان میدهند ویک عالمه آدم کمی از سرگرمی هایشان کم می شود مجازی مجازی عاشق می شوند واقعی واقعی شکست میخورند و دیگر آدم نمی شوند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی امینی
مهربونمهربون
علی امینی

بکارت مغزت را بردار ! مغز که باکره نباشد . ،

15516247-6675-l.jpg
بکارت مغزت را بردار ! مغز که باکره نباشد ... ، کلمات فاحشه گی می کنند ... و طرفدارانش با خواندنش ارضاء می شوند ! چون " در جامعه ای زندگی میکنیم که به زنان می آموزند " مراقب باشید کسی به شما تجاوز نکند ... اما ... به هیچ مردی نمی آموزند که به کسی تجاوز نکنید  ... داریم جایی زندگی می کنیم که : هرزگی ... مد ؛ بی آبرویی ... کلاس ؛ مستی و دود ... تفریح ؛و دزد بودن و لاشخوری و گرگ بودن ... رمز موفقیت است !! وقتی به اینها فکر می کنم ، میبینم جهنم جای بدی نیست !خدایا ... دنیا شهوت سرایی شده برای خودش  ... نمی خواهی فیلترش کنی ؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی امینی
مهربونمهربون
علی امینی

امشب به خوابم بیا . با خودت دو فنجان چای دارچین

15545444-3658-l.jpg
امشب به خوابم بیا ... با خودت دو فنجان چای دارچین بیاور من خودم را به خواب میزنم گوشه ی تختم بنشین صدایم کن اول اسمم را بگو بعد عزیزم بعد هم بگو باشد انگار که خوابی من می روم بلند می شوی؟ بلند می شوم دستم را دور گردنت حلقه میزنم میگویم بالاخره امدی ؟ میگویی شک داشتی به امدنم ؟ میگویم گاهی مثل امشب...نگاهم میکنی ... بی هیچ حرفی چایم را میدهی دستم دستم را میگیری میگویی دیر آمدم تا ماندنی تر باشد تا قدر لحظه هایمان را بهتر بدانیم امشب بیا ... اینها را بگو مبادا ... دیر شود

مشاهده همه ی 3 نظر