لحظه  بروز رسانی 
AMiR
آروم و عادیآروم و عادی
AMiR

fpuwwspbaj5p66ynemjr.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
AMiR
آروم و عادیآروم و عادی
AMiR

روی امتداد این عصر ما فراموش شده گانیم✓✓نا بجا فرمان بریم

روی امتداد این عصر ما فراموش شده گانیم✓✓
نا بجا فرمان بریم و پند و اندرز نستانیم➣✌
vztWO.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
AMiR
آروم و عادیآروم و عادی
AMiR

تودل هامون ماتمه/نداره غم خاتمه میمیریم یه روز توروضه/مادرمون فاطمه محاله

تودل هامون ماتمه/نداره غم خاتمه
میمیریم یه روز توروضه/مادرمون فاطمه
محاله یادم بره روضه کوچه
روضه مادرودردیواروبچه
مگه میشه ردشداز این قصه راحت!
آخه ازهمینجاشدشروع ساعت...

مشاهده همه ی 3 نظر
AMiR
آروم و عادیآروم و عادی
AMiR

می دانی وقتی به همدیگر عشق بورزیم و جای گله به

می دانی وقتی به همدیگر عشق بورزیم و جای گله به هم لبخند هدیه و همدلی کنیم، خستگی های زندگی دیگر به چشم نمی آید .

معجزه مهربانی، گذشت و دوست داشتن را باور داشته باش و بدان

 زندگی با وجود همه تلخی و سختی ها

     مثل تمام قصه های خوب پایان خوشی دارد ...

فقط این ماییم که رقم می زنیم چگونه به انتهای مسیر برسیم ...

مشاهده همه ی 3 نظر