لحظه  بروز رسانی 
˙·٠•♥ مجـتبــے ً ♥•٠·˙
آروم و عادیآروم و عادی
˙·٠•♥ مجـتبــے ً ♥•٠·˙

آنطــور کـه هستی بــاش ، صداقت مؤثرترين تيری است که به

آنطــور کـه هستی بــاش ،
صداقت مؤثرترين تيری است که به قلب هدف می نشيند ،
هدفت را بــا نقشه‌هـــای جـــور و اجـــور آلـــوده مکـن‌ ،
خـــودت بـــاش ،
افتــاده بــاش ، نـه‌ ذليـل
شـوخ بـاش ، نـه‌ مسخــره ،
آزاده بــاش ،، نـه‌ يـــاغی
مطمئن بــاش ،نـه‌ سـاده
از خــود ،راضـی بـــاش ،نـه‌ از خــود راضی ،
صبـــور بــاش ،نـه‌ در کمين ،
آنــوقت خــواهی ديــد که کليد را در دست خود خواهی داشت …!

آنطــور کـه هستی بــاش ، صداقت مؤثرترين تيری است که به قلب هدف می نشيند ، هدفت را بــا نقشه‌هـــای

نـجوایـ دل
مشاهده همه ی 4 نظر
˙·٠•♥ مجـتبــے ً ♥•٠·˙
آروم و عادیآروم و عادی
˙·٠•♥ مجـتبــے ً ♥•٠·˙

در مركز هر قلبی یك اتاق ضبط وجود دارد، تا زمانی

در مركز هر قلبی یك اتاق ضبط وجود دارد،
تا زمانی كه این اتاق، پیام های زیبایی، امید، سرور و تشویق دریافت كند،
جوان می‌مانید..

در مركز هر قلبی یك اتاق ضبط وجود دارد، تا زمانی كه این اتاق، پیام های زیبایی، امید، سرور و تشویق در

نـجوایـ دل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
˙·٠•♥ مجـتبــے ً ♥•٠·˙
آروم و عادیآروم و عادی
˙·٠•♥ مجـتبــے ً ♥•٠·˙

برای تشنگی خود هزار دلیل جور کرده ام برای باریدن باران

برای تشنگی خود هزار دلیل جور کرده ام
برای باریدن باران یک بهانه هم ندارم
همینطور دستانم را کاسه کرده ام زیر سقف آسمان
چشمانم را می دوانم در جستجوی روزنه ای
بی نهایت ملتهب بی اندازه امیدوار
گونه ام خیس است
یعنی غریبه نیست این بی نام و نشان:
این دل ابری باران را می شناسد!…

برای تشنگی خود هزار دلیل جور کرده ام برای باریدن باران یک بهانه هم ندارم همینطور دستانم را کاسه کر

نـجوایـ دل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
˙·٠•♥ مجـتبــے ً ♥•٠·˙
آروم و عادیآروم و عادی
˙·٠•♥ مجـتبــے ً ♥•٠·˙

چندين سال متوالي در مسابقات رالي در دنيا اول شد. وقتي

چندين سال متوالي در مسابقات رالي در دنيا اول شد.
وقتي رمز موفقيتش را پرسيدند، در جواب گفت:
تنها رمز موفقيت من اين است كه زماني كه ديگران ترمز مي گيرند، من گاز مي دهم
مايكل شوماخر

چندين سال متوالي در مسابقات رالي در دنيا اول شد. وقتي رمز موفقيتش را پرسيدند، در جواب گفت: تنها رم

نـجوایـ دل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ғαtємєн
ғαtємєн

چه کار به حرف مردم دارم. زندگی من همین است شب که می

چه کار به حرف مردم دارم...

 

زندگی من همین است

 

شب که می شود عاشقانه ای می نویسم...

 

خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:

 

مگر می شود

 

تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nazlin
لوسلوس
nazlin

اﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ : ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﻘﺪ ﺫﻭﻕ

اﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ :
ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﻘﺪ ﺫﻭﻕ ﺯﺩه ﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ..

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ :
ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﻘﺪ ﻭﺍﺳﺶ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺸﻪ
ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﺷﻮ نمیبوﺳﯿﺪﻥ ..

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ :
ﺯﻝ ﺯﺩﻥ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ و ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺶ گفتن :
« ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺭﻡ » ؛ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺪﻩ
ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﻫﻤﻮ ﻣﯿﺪﯾﺪﻥ ، ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ..

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ :
ﺩﺧﺘﺮ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻪ ﺭﯾﺶ ﭘﺴﺮﻩ
ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺷﯿﺶ ﺗﯿﻎ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻥ ..

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ :
ﺍﻭﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﺮفته شوﻥ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ
ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﻬﺶ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﺩﻥ ..

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ :
ﻭﻗﺘﯽ یه ﺩﺧﺘﺮ
ﻋﺸﻘﺶ ﺳﺮﺷﻮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎﺵ
ﻭ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﮕﻪ :
ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﯼ خداااااااااا ﺑﻮﯼ ﻋﺸﻘﻤﻮ ﻣﯿﺪﻩ
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﯾﻮﻭنه ش ﻣﯿﺸﻪ
ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ..

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ :
ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮ
ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﮐﺎﺩﻭ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﺑﻬﺘﺮﻩ
ﻫﺮ ﺩفعه ﻭﺍﺳﺶ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﻣﯿﺨﺮﯾﺪﻦ ..

ﺍﮔﻪ .. ﺍﮔﻪ .. اگه ..

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ :
ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻣﺮﺩﯼ ﻭ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻦ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﻤﻮﻧﺪﻥ ..

مشاهده همه ی 15 نظر
naeim
naeim

داشتیم تو پاساژ دور میزدیم مادر دختره چنان با مشت زد

داشتیم تو پاساژ دور میزدیم مادر دختره چنان با مشت زد تو کمرش
دختره با پشتک و وارو از پله ها افتاد و با دماغ کف آ سفالت کشیده شد....
بلند شد به مادره گفت چرا میزنی؟


مادره گفت،،صد بار بهت گفتم قوز نکن....

مشاهده همه ی 3 نظر