لحظه  بروز رسانی 
tamana29
tamana29

کاش ادم ها یاد بگیرند همیشه همه چیز در دسترس نیست

کاش ادم ها یاد بگیرند همیشه همه چیز در دسترس نیست
گاهی باید یاغی بود و فرصت ها را ربود

گاهی مظلوم ک باشی فرصت های زندگی ات را میدزدند
انوقت تو میمانی و فرصت های از دست رفته...

و ای کاش ادم ها یاد بگیرند همه چیز در این دنیا ممکن است 
نمیشود تمام هست و نیستمان را قمار کنیم چون یک واقعه را غیرممکن میدانیم 
انسان گاهی از غیر ممکن ها ضربه میخورد...

و گاهی ناخواسته حرفهایمان زخم میشود و ندانسته عفونت میکند
کاش یاد بگیریم گاهی زخم زدن ها ب قیمت خیلی چیزها تمام میشود...

مشاهده همه ی 3 نظر