افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
َAMIR. GHASEMKHANI MUSIC
آروم و عادیآروم و عادی
َAMIR. GHASEMKHANI MUSIC
IMG_20180115_135317_884.jpg

البوم چشمای خیس از سایتهای موزیک و کانال تلگرامی و سایت شخصی قابل دسترسی میباشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
am.khaksar
am.khaksar
1053500x500_1515902226094609.jpg

ڪسی ڪه تو را دوست دارد به سازِ آرام بودنت راضی می شود و هرگز نمی خواهد رقاصه ی سازهایش باشی! 💞

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
am.khaksar
am.khaksar
1053500x487_1515873053455952.jpg

شب خوش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
am.khaksar
am.khaksar
1053500x666_1512802159400168.jpg

اشتباهمان این است که فکر میکنیم درد با حرف آرام میشود. درد را باید درد کشیده باشی تا بفهمی چه رنجی میکشد آنکه درد دارد.
آدمها به یک اندازه ظرفیت ندارند ولی جایی میرسد که "برمیدارد تیغ را و میکشد روی همه ی زخمهای عادت" ظرفیت که پرشود سرریز میکند. حالا یکی امروز یکی ده سال دیگر و یکی هم بعد از مرگ لابد.

درد کشیده را درد کشیده میفهمد ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
am.khaksar
am.khaksar
1053500x888_1512759602714737.jpg

کاش روزی که گفتی خدانگهدار نمیگفتی مواظب خودت باش...
سالهاست که نتوانستم فراموشت کنم. از خودم می پرسم اگه دوسم داشت چرا تنهام گذاشت؟ اگه دوسم نداشت چرا گفت مواظب خودت باش...
کاش میگفتی ازت متنفرم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
am.khaksar
am.khaksar
1053500x750_1512773200853511.jpg

یک نفر آمد و رفت
حال دنیا بد شد
هر چه تنهایی بود
از شبِ من رد شد ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
am.khaksar
am.khaksar

جنـوبی که باشی .... ـ ــ


جور دیگری انگـــار !

جنوبی که باشی ؛ سخت بروز می دهی احساساتت را ... سخت می گویی حرف دلت را ... سختـــ می شوی انگار !


جنوبی که باشی ؛ آفتابــــِ بادرد را دوست تر می داری از سایه ی بیدرد! ...

آفتاب جنوب را میگویم، از آن آفتابهای تابـــ برانداز ... همانهایی که گاهی می سوزاندت، سختــ ... میــسوزاندت تا پختـــه شوی ... تا سخت شوی ... تا محکم شوی ... تـا ... تا گاهی خسته شوی از سخت بودنت ... از درونِ پرهیاهوی آرامت ....

جنوبی که باشی ، بیابــان _ بی-آب-ان _ را دوست تـر می داری از چمن واران ! .....

سنگِـــ آب-دیده را دوست تـر می داری از گلِ رنج نادیده ....

نخــل باصلابت را دوست تـر می داری از بید مجنون ....

جنوبی که باشی ؛ آتشیــن تری انگار ! : آتشین دلـــ ، آتشین زبانــ ، آتشین جانــ ... احساساتت هم آتشین هست انگار... خون " گرمی" هم که می گویند ، شاید چشمه ای از همین آتشین خونی ات باشد !....

جنوبی که باشی ؛ دلت برای همه ی انسان ها تنگ می شود ... دلت ، برای همه ی نبایــد ها می گیرد ... دلت... ســـاده تر می گیرد ......

جنوبی که باشی ؛ بغض ها، ساده می گیرند راه گلویت را .... اما، گریه ها، دشوار مجال رها شدن می یابند ... مجال می یابند اما... ، « تو » نمیخواهی که رها شوند ....

جنوبی که باشی .... جَنب تری به آن بالایی ها انگار ... هوای آسمان شهرت خوب نیست اما...، هوای دلت را دارد خدا ........

جنوبی که باشی ... عالمی داری ... عالمی که عــــــالمی دارد ............

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
am.khaksar
am.khaksar
1053500x624_1512800530078654.jpg

کاش تا دل می گرفت و می شکست
دوست می آمد کنارش می نشست

کاش می شد روی هر رنگین کمان
می نوشتم "مهربان "با من بمـــان

کاش می شد قلب ها آباد بــــــود
کینه و غم ها به دست باد بــــــود

کاش می شد دل فراموشی نداشت
نم نم باران هم آغـــوشی نداشت

کاش می شد کاش ها مهمان شوند
درمیان غصه ها پنهان شــــــــوند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
am.khaksar
am.khaksar
1053500x500_1511825377654960.jpg

برایم شعر بفرست
حتے شعرهایے ڪہ عاشقان دیگرت
براے تو مے گویند...
مے خواهم بدانم
دیگران ڪہ دچار تو میشوند
تا ڪجاے شعر پیش میروند
تا ڪجاے عشق
تا ڪجاے جادہ اے ڪہ من
در انتهاے آن ایستادہ ام. . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید