لحظه  بروز رسانی 
mir@
ناراحتناراحت
mir@

بیخیال خیالت میشوم. و میسپارمت به دست "او". اما چه کنم

بیخیال خیالت میشوم... و میسپارمت به دست "او"... اما چه کنم ک "او" فقط یک ضمیر "سوم شخص غایب" نیست "او" کسی است که... تمام هستی این "اول شخص مخاطب" حاضرت را... به آتش کشیده است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mir@
ناراحتناراحت
mir@

+ما خاصیـــــم چـــــــــون خودمـــــون خواسیـــــــــم!!! نـــــــــه درحـــــــــال پاسی

+ما خاصیـــــم چـــــــــون خودمـــــون خواسیـــــــــم!!!

نـــــــــه درحـــــــــال پاسیـــــــــــــــم نــــــــه مثــــــــه  شمــــــــا دســــــــت ایــــــــــن و اون زاپاسیــــــــــــــــم!!!

پــــــــس تـــــــــو واس مـــــــا نـــــــه مخاطــــــــب خـــــــــاصـــــــی نــــــــه رفیـــــــق اســــــــــی!!!!!

تـــــــــو هنــــــــــوز درحــــــــــــال پلـــــــاسی کــــــــه  فقــــــــط با اشغـــــــــــــالایـــــــــــــی مثـــــــــه  خـــــــــودت میلـــــــــاســـــــــــی!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mir@
ناراحتناراحت
mir@

chygpz9kxb5sd3z9k1pz.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
mir@
ناراحتناراحت
mir@

قانون تو تنهایی من است  و تنهایی من قانون عشق  و

قانون تو تنهایی من است


 و تنهایی من قانون عشق


 و عشق ارمغان دلدادگیست


 و این سرنوشت سادگیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mir@
ناراحتناراحت
mir@

 

مشاهده همه ی 5 نظر
mir@
ناراحتناراحت
mir@

3or4.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر