لحظه  بروز رسانی 
AmiR
AmiR

سرزمینی پر از شهوت ها و هوس های خیالی و واقعی

سرزمینی پر از شهوت ها و هوس های خیالی و واقعی... آری اینجا ایران است! به چه چیز باید خندید؟؟؟ -به تن فروشی های شب هنگام مادر به پدر برای اثبات عشق؟ -به پوشش خواهر در خانه و لختی مهمانی های شبانه؟ -به غیرت پسر به مادر و شوخی های مادر پسر با دوستان؟ -به شب کاری های تازه داماد برای پاس کردن چک تالار؟ -یا به فیلم بازی کردن نوعروس هنگام س ک س اول؟ -شاید هم به گریه و داد مردم از نداری و خریدن ماشین های چند ده میلیونی؟ در شهر من بکارت همان کاغذ نقره ای رنگ داخل پاکت سیگار است....! پاره که شود هر کسی هوس می کند که دست درازی کند... پس باید برای سوختن و تمام شدن آماده باشی... به زودی دور می اندازنت... حتی همان کسی که بسته را خودش باز کرده...! آری دوست من اینجا ایران است! سرزمین من... سرزمین تو...تقصیر هیچ کس نیست!!! به نام "عشق" جسمت را لگد مال بوسه های هوس آلودشان می کنند و به نام "ناپاکی" فراموشت می کنند..! به نام "نجابت" باید سکوت کنی و به نام "صبر" از درون ویران میشوی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmiR
AmiR

تو پارک نشسته بودم داشتم تو گوشی فیس بوکمو چک میکردم

تو پارک نشسته بودم داشتم تو گوشی فیس بوکمو چک میکردم
یه پسر 5 6 ساله اومد گفت عمو یه آدامس میخری ی !
گفتم : همرام پول کمه ولی میخای بشین کنارم ، این دوستم میاد
میخرم
گفت : باشه نشست ...
بعد مدتی گفت : عمو داری چیکار میکنی ؟ !
گفتم : تو فضای مجازی میگردم .
گفت : اون دیگه چیه عمو ...
خواستم جوابی بدم که قابل درک یه بچه ی 5 6 ساله شه !
گفتم : عمو فضای مجازی جایه که نمیتونی چیزی لمس کنی ولی تمام
رویاهاتو اونجا میسازی ...
گفت : عمو فضای مجازیو دوس دارم منم زیاد میرم .
گفتم : مگه اینترنت داری ؟ !
گفت : نه عمو
بابام زندانه نمیتونم لمسش کنم ولی دوسش دارم ...مامانم رفته پيش خدا ميرم سر خاکش باهاش حرف ميزنم...
داداش بزرگمصبح ساعت 6 ميره سر کارشب دير مياد من میخابم نمیتونم ببینمش ولی دوسش دارم .
وقتی داداشی گریه میکنه نون میریزیم تو آب فک میکنیم سوپه
تاحای سوپ نخوردم ولی دوسش دارم .
من دوس دارم درس بخونم دکتر بشم ولی نمیتونم مدرسه برم باید
کار کنم
مگه این دنیای مجازی نیست عمو ...
اشکامو پاک کردم .
نتونستم چیزی بگم .
فقط گفتم اره عمو دنیای تو مجازی تر از دنیای منه

مشاهده همه ی 2 نظر
AmiR
AmiR

حرف های دلم را هرگز كسی نمی فهمد.!! فقط روزی

حرف های دلم را هرگز كسی نمی فهمد.!! فقط روزی

حرف های دلم را هرگز كسی نمی فهمد..!!

فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید...

روزی كه در زیر خاك گلویم را به تاراج می برند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmiR
AmiR

ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ

ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ

ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮ
ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ
ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !
ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ نگرفتند !
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
خوب دعوا میکنند !
ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪﻧﺪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ خراب ﮐﻨﻨﺪ !
ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺍﺷﮏ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !
ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﺮﺩﻳﺸﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﻭﺩ!!!
ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻯ ??
ﺗﻪ ﺻﺪﺍﻳﺶ ،ﮔﺮﻳﻪ ﺍﻯ ﺑﻰ ﺻﺪﺍﺳﺖ که ﺑﺎ ﻳﮏ ﺍﻏﻮﺵ ﺳﺎﺩﻩ ، ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﻣﺮﺩﻯ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺪﺳﺖ ﺍﻭﺭﺩ .
ﻧﮕﺎﻫﺶﮐﻦ ???
ﻭﻗﺘﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ
ﻭﻟﻰ ﺩﻟﺴﻮﺯﻯ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ .!!!
ﭘﺪﺭﺕ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻴﺮ ﺍﺳﺖ !!
ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺟﺮ ﺯﻧﻰ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ
ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺣﺮﻑ ﺑﺪ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﮐﺴﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ
ﮔﻞ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰﺩﻩ
ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﻧﺒﻮﺳﻴﺪﻩ
ﺍﻭ ﺑﺠﺎﻯ ﺑﻮﺳﻪ ﺳﻴﻠﻰ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﺎﺩﺵ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﺩ
ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮﻯ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺧﺘﺮﮎ ...
ﭘﺴﺮﻫﺎیی هستند نمیشکنند
ﻣﮕﺮ ...
ﺑﺪﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﮐﻰ ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmiR
AmiR

خاطرات یه پسر دانشجو: ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻼﺱ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ

خاطرات یه پسر دانشجو:
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻼﺱ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﺟﺰﻭﻩ
ﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺪﯾﺪ
ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻢ
ﮐﭙﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ
ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺮﻡ , ﺷﻤﺎﻡ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﺟﺰﻭﻩ ﺭﻭ ﮐﭙﯽ
ﮐﻨﻢ , ﺍﻭﻧﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﻫﻢ
ﺑﯿﺎﻥ؟
ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻦ ﺩﻭ ﺩﺭ
ﻫﺴﺘﺶ ﻓﻘﻂ
ﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﻧﻔﺮ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﻩ !
ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﻧﯿﺶ ﺧﻨﺪ ﺯﺩ ﺑﻌﺪ
ﺭﻓﺖ ﭘﯿﺶ ﺩﻭﺳﺘﺎﺷﻮ ﭘﭻ ﭘﭻ ﮐﺮﺩ
ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﻢ .
ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﻫﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﭼﯿﻪ ﻭ …
ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﻣﺎ ﻣﯿﻮﻣﺪﻥ
ﺗﺎ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﺩﺭﺏ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﺭﻓﺘﯿﻢ
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﻧﯿﺴﺎﻧﻤﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﻗﯿﺎﻓﺶ
ﻋﻮﺽ ﺷﺪ !!!
ﯾﻬﻮ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ
ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﺍﻭﻧﻢ
ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻓﺤﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ !
ﺟﺰﻭﺷﻢ ﻧﺪﺍﺩ !!! ﻣﻠﺖ ﺑﺎ
ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺩﺭﮔﯿﺮﻧﺎ، ﺁﺧﺮﻡ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ
ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ
ﺷﺪ ....
ﻣﮕﻪ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺩﻭ ﺩﺭ ﻧﯿﺴﺖ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmiR
AmiR

ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻐﺮﻭﺭ . ﺑﺎﺗﻌﺼﺐ

ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻐﺮﻭﺭ . ﺑﺎﺗﻌﺼﺐ

ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻣﻐﺮﻭﺭ ...
ﺑﺎﺗﻌﺼﺐ ...
ﺑﻲ ﺭﺣﻢ ...
ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ....
ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ ...
ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ...
ﺣﺎﺿﺮﻥ ﺑﻤﻴﺮﻥ ﻭﻟﻲ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﻼﺩﻩ ﻧﻤﻴﺪﻫﻨﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻪ ﺍﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ...... ﮔـــْـــﺮﮒ ﺑــﺂﺵ ﺗـــﺂ
ﻣــْــﺤـﺘــﺂﺝ ﻧــَــﻮﺁﺯﺵ ﻧــَـﺒﺎﺷﯽ
ﮔــْــــﺮﮒ ﯾــَــﻌــﻨﮯ ﺃﺭﺗـــِــﺶ ﺗـــَـــﮑـــ ﻧـــَــﻔـــَـــﺭﻩ
ﺗـــَـــــﻨـــــــﻬــــــــﺂ
..
: ﺳﮓ ؛ ﺍﺯ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺗﺮﺱ، ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻭﻓﺎﺷﺪ ﻭﮔﺮﻧﻪ
ﺳﮓ ﮐﺠﺎﻭ ﻭﻓﺎ ﮐﺠﺎ ! ﺧﻮﺷﺎ ﮔﺮﮒ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ
ﺍﺯﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮﺩﻥ ﻭﻟﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﻔﺖ ﻗﻠّﺎﺩﻩ ﻧﺪﺍﺩﻥ .
ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥِ ﺟﻨﮕــَـﻠَﻨﺪ ! ﻭ ﺑﺒﺮ ﻗﻮﯼ
ﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮﺍﻥِ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ! ﺍﻣﺎ ﺧﻨﺪﻩَ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ
ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭِ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﯿـــﺮﮎ ﺑﺎﻻ ﻭ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﭙَﺮﻧﺪ ! ﻭﻟــﯽ " ﮔﺮﮒ " ﺭﺍﻡ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ !
ﺑﺮﺍﯼِﮐــَــﺴﯽ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﻭ . . ﻫﻤـــﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ " ﮔﺮﮒ " " ﺣُــﮑﻤﺶ " " ﻣـــــــَـــــﺮﮒ "
ﺍﺳﺖ .....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmiR
AmiR

ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭﯾﯿﻤﻮﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻭﻣﺪﻥ . ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻭﯾﺎﻟﻮﻥ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ

ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭﯾﯿﻤﻮﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻭﻣﺪﻥ . ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻭﯾﺎﻟﻮﻥ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ
ﺑﻌﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﻥ ﮔﺮﻣﻦ .
ﭼﻨﺪﺷﺐ ﭘﻴﺶ ﻣﺎﺭﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺷﺎﻡ .
ﻣﻦ ﭘﺎﺷﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﺧﻮﻧﻪ، ﺯﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﮔﻔﺖ ﺍﻗﺎ ﮐﺠﺎ؟ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮﺩﯾﻦ ﺣﺎﻻ …
ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻋﺸﻘﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻻﻥ ﻭﻗﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻧﻮﻣﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻡ .
ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻧﻪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﭘﯿﺎﻧﻮﺕ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﭼﺮﺍ
ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﯽ ؟؟؟ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺑﭽﮕﯽ ﺑﺎ ﺩﺑﻪ ﻯ ﺳﺮﮐﻪ ﺗﻨﺒﮏ ﻣﯽ
ﺯﻧﻪ ﺧﻮﺩﺷﻢ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﻪ؛ ﯾﻪ ﺩﺑﻪ ﺑﯿﺎﺭﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ !!!…
.
.
.
.
.
ﺍﺻﻦ ﮐﻤﺮﻡ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﺪﺍﺷﺎﻫﺪﻩ … ﺟﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺗﺎ ﻣﻨﻮ
ﻧﻴﮕﺎ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺧﻨﺪﻩ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﮕﻮﺯﯾﺪ !...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmiR
AmiR

دخترمشغول دیدن مذاکرات هسته ای. مادر: چه خبر از مذاکرات؟؟

دخترمشغول دیدن مذاکرات هسته ای...
مادر: چه خبر از مذاکرات؟؟
.
.
دختر: هیچی اشتون که همون کت قبلیه تنشه
چکمه هاش هم خیلی زشته

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmiR
AmiR

مورد داشتیم. دختره رفته امتحان رانندگی بده، سرهنگه پرسیده

مورد داشتیم...
دختره رفته امتحان رانندگی بده،
سرهنگه پرسیده گاز کجاست؟
دختره جواب داده کنار یخچال...
میگن سرهنگ کل آموزشگاه رو یکجا تحویل گروهک داعش داده!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmiR
AmiR

مـرد و زنـش فـرقـی نمی کنه، دوست من!

مـرد و زنـش فـرقـی نمی کنه،
دوست من!
هروقت کسی رو اونقدرها دوست داشتی
که حاضر شدی
دار و ندار احساستت رو
به پاش بریزی
در عوض
در انحنای اولین دو راهی
پشت پا به قلبت زد و
همه چیز رو از یاد برد و
رفت و کمرت رو شکست
و تو در جواب تنها
مسیر گم شدنش رو در خم جاده
تا سر حد محو شدن دنبال کردی و
همه آنچه بر تو گذشته رو هیچ از چشم عشق ندیدی،
اون روز
سرت رو بالا بگیر رفیق!
تو دیگـه یک مـــرد شدی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید