لحظه  بروز رسانی 
iran
iran

ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛ گـــرگ را از ســـگ

ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛
گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد !
هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛
کـــه دریـــده شـــده ایــــم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
iran
iran

تنهایـــــــــــــــــ ــــے یعنے. یـــــــــــــــــ ــــادت باشه وقتـــــــــــــــــ

تنهایـــــــــــــــــ ــــے یعنے...

یـــــــــــــــــ ــــادت باشه

وقتـــــــــــــــــ ــــے داری میرے بیرون

دستـــــــــــــــــ ــــکشت رو هم ببرے،

چـــــــــــــــــ ــــون کسے نیست

که دستـــــــــــــــــ ــــت رو تو دستاش بگیره و هـــــــــــــــــ ــــا کنه...!

مشاهده همه ی 3 نظر
iran
iran

دختره قیافشو از جلو ببینى باید كفاره بدى . بعد پست

دختره قیافشو از جلو ببینى باید كفاره بدى ....
بعد پست گذاشته:
"به صورت ظریفم...
به اندام شكننده م فریب مخور..
رام هر شغالى نمیشوم.."
:|
والا با این نوناشون!!!

مشاهده همه ی 2 نظر
iran
iran

عوارض جانبی بعد از یک شکست عشقی چیه ؟ در آوردن

عوارض جانبی بعد از یک شکست عشقی چیه ؟
در آوردن گوشی از حالت سایلنت !
نبردن گوشی به دستشویی و حمام !
از رمز درآوردن اینباکس گوشی !
… پاک کردن آثار جرم !
خواب راحت …
زندگی راحت …
آرامش همراه با گریه !
تموم نشدن شارژ ایرانسل بعد ۶ ساعت !

مشاهده همه ی 2 نظر
iran
iran

روزی نویسنده جوانی از جرج برنارد شاو پرسید: «شما برای چی

روزی نویسنده جوانی از جرج برنارد شاو پرسید:

«شما برای چی می نویسید استاد؟» برنارد شاو جواب داد:«برای یک لقمه نان»نویسنده جوان برآشفت که:«متاسفم!برخلاف شما من برای فرهنگ مینویسم!»وبرنارد شاو گفت:«عیبی نداره پسرم هر کدام از ما برای چیزی مینویسیم که نداریم!»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید