لحظه  بروز رسانی 
amir
amir

هیچ وقت به دنبال عشق محبت و توجه کسی ندوید

هیچ وقت به دنبال عشق محبت و توجه کسی ندوید

هیچ وقت به دنبال عشق
محبت و توجه کسی ندوید.
ارزش عشق
به این است که آزادانه به کسی هدیه شود...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
amir

از کسانی که می کوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش

از کسانی که می کوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش

از کسانی که می کوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش
جلوه دهند دوری کن. افراد کوچک، آرزوهای
دیگران را کوچک می شمارند؛
ولی افراد بزرگ به تو می گویند
که تو هم می توانی بزرگ باشی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
amir

میگن با هر کسی مثل خودش باش آدم اصن روش

میگن با هر کسی مثل خودش باش آدم اصن روش

میگن با هر کسی مثل خودش باش
آدم اصن روش نمیشه مثل
بعضیا
باشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
amir
تا وقتی بد نشی

تا وقتی بد نشی...

مشاهده همه ی 3 نظر
amir
amir

صبر و حوصله اصلاً یک معنا ندارند! می توانی مثل

صبر و حوصله اصلاً یک معنا ندارند!
می توانی مثل الان ِ من، بی حوصله باشی اما صبر کنی.

::::: آشفتگی ها در شب، سنگین ترند :::::

مشاهده همه ی 2 نظر