لحظه  بروز رسانی 
▆ ▇ امیر رضا ▇ ▆
ورزشکارورزشکار
▆ ▇ امیر رضا ▇ ▆

فرقی ندارد شرق یا غرب شمال یا جنوب من تو را

فرقی ندارد

شرق یا غرب

شمال یا جنوب

من تو را به هر جهت دوست دارم هنوز


مشاهده همه ی 3 نظر
▆ ▇ امیر رضا ▇ ▆
ورزشکارورزشکار
▆ ▇ امیر رضا ▇ ▆

گفتند دوست دارم چند بخشه ؟ گفت : کارش از روستا

گفتند دوست دارم چند بخشه ؟

گفت : کارش از روستا و بخش و شهر و کشور گذشته !

یه دنیاست


مشاهده همه ی 1 نظر
▆ ▇ امیر رضا ▇ ▆
ورزشکارورزشکار
▆ ▇ امیر رضا ▇ ▆

محبت تو را می پذیرم بی آنکه دغدغه فردا داشته باشم

محبت تو را می پذیرم بی آنکه دغدغه فردا داشته باشم

چون می دانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
▆ ▇ امیر رضا ▇ ▆
ورزشکارورزشکار
▆ ▇ امیر رضا ▇ ▆

اگر دوست داشتن ِ تو را فریاد بزنم تاب نمی آورد

اگر دوست داشتن ِ تو

را فریاد بزنم

تاب نمی آورد این کوه ِ مقابل!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
▆ ▇ امیر رضا ▇ ▆
ورزشکارورزشکار
▆ ▇ امیر رضا ▇ ▆

تا زمانیکه به عمق واقعی انسانها پی نبرده ای دوستشان نداشته

تا زمانیکه به عمق واقعی انسانها پی نبرده ای

دوستشان نداشته باش

زیرا عمیق ترین زخمها زخم خنجر کسی است

که با تمام وجود دوستش داشتی


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
▆ ▇ امیر رضا ▇ ▆
ورزشکارورزشکار
▆ ▇ امیر رضا ▇ ▆

خیلی دوستت دارم ، ده تا ! مثل روزهای کودکی مان

خیلی دوستت دارم ، ده تا !

مثل روزهای کودکی مان !

عمیق ، پاک و بسیــار …


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
▆ ▇ امیر رضا ▇ ▆
ورزشکارورزشکار
▆ ▇ امیر رضا ▇ ▆

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم

من از عهد آدم تو را دوست دارم

از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شب ها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم ، تو را دوست دارم


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید