لحظه  بروز رسانی 
♤deɐʇɥ dןɐnneɹ♡
بی‌حالبی‌حال
♤deɐʇɥ dןɐnneɹ♡

همیشه آنچه که درباره "من" میدانی باورکن. نه آنچه

همیشه آنچه که درباره "من" میدانی باورکن. نه آنچه

همیشه آنچه که درباره "من" میدانی
باورکن.
نه آنچه که پشت سر"من" شنیده ای "من"همانم که دیده ای
نه آنکه شنیده ای.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♤deɐʇɥ dןɐnneɹ♡
بی‌حالبی‌حال
♤deɐʇɥ dןɐnneɹ♡

بدترین چیز یه قلبِ شکستست. مثل داشتنِ دنده ی شکسته

بدترین چیز یه قلبِ شکستست. مثل داشتنِ دنده ی شکسته

بدترین چیز یه قلبِ شکستست...
مثل داشتنِ دنده ی شکسته میمونه، هیچکس اون رو نمیبینه، اما با هربار نفس کشیدن اذیتت میکنه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید