لحظه  بروز رسانی 
amiraj
amiraj

رفتم دنبال زنم بیارمش خونه، الان که اومدیم میبینم یکی

رفتم دنبال زنم بیارمش خونه، الان که
اومدیم میبینم یکی دیگه رو اشتباهی آوردم!
هوا کثیفه دیگه چش چشو نمیبینه
البته راضی ام، زن خوبیه، زن زندگیه😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amiraj
amiraj

به یه دختره گفتم چه موهای قشنگی گفت: کاشتم

به یه دختره گفتم چه موهای قشنگی
گفت: کاشتم
گفتم چه دندونای سفیدی
گفت: کاشتم
گفتم چه ناخونایی
گفت: کاشتم
لامصب دختر نبود که محصول کشاورزی بود😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amiraj
amiraj

هوای تهران واقعا آلودس😳 ديشب ازبغل یه ماشین رد میشدم،دیدم،

هوای تهران واقعا آلودس😳
ديشب ازبغل یه ماشین رد میشدم،دیدم،
پسره داره به دختره تنفس دهان به دهان میده
بادستش هم قلب دختره رو ماساژ میداد
بنده خدا دختره بیحال افتاده بود
جوونا دارن تو این آلودگی ازدست میرن!!😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amiraj
amiraj

رفتم سراغ خمیردندون، گفت یه لحظه صبر کن؛ بعد یه ۱۰هزارتومنی

رفتم سراغ خمیردندون، گفت یه لحظه صبر کن؛ بعد یه ۱۰هزارتومنی درآورد
گفت بیا اینو بگیر برای خودت یه تازه‌شو بخر،
من دیگه هیچی ندارم جان مادرت دیگه منو نچلون :))))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amiraj
amiraj

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ‌ ﺑﻪ بعضی ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﺪ ؟!

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ‌ ﺑﻪ بعضی ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﺪ ؟!

ﻧﺎﺧﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻣﻮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻣﮋﻩ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺩﻣﺎﻍ ﻋﻤﻠﯽ

ﺑﻌﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﯿﮕﺮﺩﻥ 😂😂‎‌‌‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amiraj
amiraj

‏شمال اسب اجاره کردم، بلد نبودم که همینجوری صاف میرفتم یه

‏شمال اسب اجاره کردم، بلد نبودم که همینجوری صاف میرفتم یه جا اسبه برگشت گفت:

حاجی داریم از مرز خارج میشیم بیخیال‌ ما شو اینجا زن و بچه داریم حداقل یه فرمون به چپ بده
{-88-}{-88-}{-88-}{-88-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amiraj
amiraj

انقدی که توو پی وی دخترا برده هست

انقدی که توو پی وی دخترا برده هستتوو بازار برده فروشای مصر نیست😁

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
vr
آروم و عادیآروم و عادی
vr

خیلی زود ازاین کوچه رفتند بهتر می ماندند

خیلی زود ازاین
کوچه رفتند
بهتر
می ماندند
همین هم نبود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید