لحظه  بروز رسانی 
√.§ ıllıllı آسمانـ شبـ ıllıllı §.√
آروم و عادیآروم و عادی
√.§ ıllıllı آسمانـ شبـ ıllıllı §.√

دوری و دوستی به درد همین وقت ها

دوری و دوستی

به درد همین وقت ها میخورد!

که هزار آرزو در سر داری و من

در هیچ کدامشان

جایی ندارم!!!

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
√.§ ıllıllı آسمانـ شبـ ıllıllı §.√
آروم و عادیآروم و عادی
√.§ ıllıllı آسمانـ شبـ ıllıllı §.√

آدمها چقدر با هم فرق می‌کنند."عشق" برای بعضی‌ها

آدمها چقدر با هم فرق می‌کنند..."عشق"

برای بعضی‌ها یک دلگرمیست...

و برای بعضی‌ها فقط یک سرگرمیست...

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
احمد رضایی
آروم و عادیآروم و عادی
احمد رضایی

چه خاطره خوبی کنار تو

چه خاطره خوبی کنار تو

چه خاطره
خوبی
کنار تو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
√.§ ıllıllı آسمانـ شبـ ıllıllı §.√
آروم و عادیآروم و عادی
√.§ ıllıllı آسمانـ شبـ ıllıllı §.√

گــــــــآهــــــــی بـــآیــــــد رفــــــتــــــــ وَ بــــعـــضـــــی

گــــــــآهــــــــی بـــآیــــــد رفــــــتــــــــ

وَ

بــــعـــضـــــی چــــیــــز هــــآی بُـــردنــــی رآ ,

بـــــآ خـــــود بُـــــرد!

مِـــــثـــــل بــــآد

مِـــــثـــــل غُــــرور

وَ

آنـــــچـــــه مـــــانــــدنــــیــــــست را,

جــــــآ گــــذآشــــتـــــــ

مِـــــثـــــل خـــــآطــــــره

مِـــــثـــــل لَــــــبـــــخــــنــــد

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
√.§ ıllıllı آسمانـ شبـ ıllıllı §.√
آروم و عادیآروم و عادی
√.§ ıllıllı آسمانـ شبـ ıllıllı §.√

لغت نامه هاى دنیا را باید آتش زد !

لغت نامه هاى دنیا را باید آتش زد !


جلوى واژه ى نبـــــ ــــودن نوشته اند :

“عــــ ــــدم حضور شخصى یا چیزى”

؛ همین !

چقدر نبودن تـــ ـــــــ ــو را ســـ ــــ ـــــاده فرض مى کنند

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
One(گروه الماس های درخشان)
آروم و عادیآروم و عادی
One(گروه الماس های درخشان)

آلبوم رضا یزدانی – دیوونه خونه مجازی با نام

آلبوم رضا یزدانی – دیوونه خونه مجازی
با نام لیلا بانو
{-88-}{-88-}

المــاس هــای درخشــان
مشاهده همه ی 8 نظر
Amir.sisili
خنگخنگ
Amir.sisili
ججج

{-33-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید