لحظه  بروز رسانی 
amirali
خوشتیپخوشتیپ
amirali

یه چیزایی رو نباید هیچ وقت از دست داد مثل دوست

یه چیزایی رو نباید هیچ وقت از دست داد مثل دوست

یه چیزایی رو نباید هیچ وقت از دست داد مثل دوست قدیمی

مرسی رفیق که همیشه باهامی و هوامو داری

مشاهده همه ی 2 نظر
amirali
خوشتیپخوشتیپ
amirali

گاهى … دلت”به راه” نیست!! ولى سر به

گاهى … دلت”به راه” نیست!! ولى سر به

گاهى … دلت”به راه” نیست!!

ولى سر به راهى …

خودت را میزنى به “آن راه” و میروى…

و همه، چه خوش باورانه فکر ميكنند..

که تــو.. “روبراهى”….

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amirali
خوشتیپخوشتیپ
amirali

بدترین درد اینه که ، مخاطب های گوشیتو چک کنی

بدترین درد اینه که ، مخاطب های گوشیتو چک کنی

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

مشاهده همه ی 2 نظر
amirali
خوشتیپخوشتیپ
amirali

لــبــخــنــد بـــزن…! عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…

لــبــخــنــد بـــزن…! عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amirali
خوشتیپخوشتیپ
amirali

گذاشتــم به دارم بکشنــد . . . بــی گنــاه بـــودم

گذاشتــم به دارم بکشنــد . . . بــی گنــاه بـــودم

گذاشتــم به دارم بکشنــد . . .
بــی گنــاه بـــودم اما ،
حوصلـــه اثبـــاتش را نـــداشتم . . !

مشاهده همه ی 3 نظر
amirali
خوشتیپخوشتیپ
amirali

آخرین بار ڪه من از تهِ دل خندیدم علتش پـول

آخرین بار ڪه من از تهِ دل خندیدم علتش پـول

آخرین بار ڪه من از تهِ دل خندیدم
علتش پـول نبود
انعڪاسِ جُوڪ هر روز نبود
علتش، چهره‌یِ ژولیده‌یِ یڪ دلقڪ,
یا زمین خوردن یڪ ڪور نبود …
من بهِ « من » خندیدم !
ڪه چو یڪ دلقڪ ِگیج
نقش یڪ خنده به صورت دارم و دلم میـــگرید …!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amirali
خوشتیپخوشتیپ
amirali

در زندگی من اتفاقهایی همیشه می افتند حتی وقتی دستشان را

در زندگی من اتفاقهایی همیشه می افتند حتی وقتی دستشان را

در زندگی من اتفاقهایی همیشه می افتند حتی وقتی دستشان را میگیرم
دلت برای من نسوزد ؛
من عادت کرده ام که همیشه دستی چوب لای چرخ آرزوهایم بگذارد . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amirali
خوشتیپخوشتیپ
amirali

شب هایم بروز شده اند دردهایم آنلاین . .

شب هایم بروز شده اند دردهایم آنلاین . .

شب هایم بروز شده اند
دردهایم آنلاین . . .
به مغزم کلیک که می کنم
بالا نمی آید !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amirali
خوشتیپخوشتیپ
amirali

کسی هست عایا؟؟؟ هرکی هست اعلام امادگی کنه

کسی هست عایا؟؟؟ هرکی هست اعلام امادگی کنه

کسی هست عایا؟؟؟

هرکی هست اعلام امادگی کنه{-7-}

مشاهده همه ی 125 نظر