افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
amirali♛✄پًآتُوٌقِ خٌوُدِمُوٌنی✄♛
خوشتیپخوشتیپ
amirali♛✄پًآتُوٌقِ خٌوُدِمُوٌنی✄♛

✍ســـــرکشمـــــــ
نمیتـــونـــے کنـــــــے בرکشمـــــــ
✘بعـבشمـــــ از رفقــــــــآ پـُـــرِ تـَـرکِشَمــــــ בنیـــــآرو בآבمــــــ رבشمــــــ✘

مشاهده همه ی 1 نظر
amirali♛✄پًآتُوٌقِ خٌوُدِمُوٌنی✄♛
خوشتیپخوشتیپ
amirali♛✄پًآتُوٌقِ خٌوُدِمُوٌنی✄♛

بـِـہ بَـعــضــﮯ هـآ بـاید گُــفـتـــ :

فَـلـسَـفـِـه وُجـودتـــ مِـثـلــ سُـس خِـرســــﮯ مَـهـرآمـه

فَـقَـطـ بَـلـدی تِـرتِـر کُـنــﮯ، بِــدون بـآزدهــﮯ !!!

مشاهده همه ی 2 نظر
amirali♛✄پًآتُوٌقِ خٌوُدِمُوٌنی✄♛
خوشتیپخوشتیپ
amirali♛✄پًآتُوٌقِ خٌوُدِمُوٌنی✄♛

عـــــــــــزیـــزم....!!!!
اگـــه تـــو شـــاخ بـــازی درمیــــاری و مـــن چــــیزی نمیـــــــگـــم،،،،،،،،
فـــــک نـــــــــــــکن مـــیــترســـمــآ؟؟؟؟
نــــــــــــــــــــــــــــه!!!!!!
مـــــــن بـــه حـــقــوق حـــیوانـــــــات احـــــتـــرآم مـــــــــــــیــذآرم!!!!!
>.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amirali♛✄پًآتُوٌقِ خٌوُدِمُوٌنی✄♛
خوشتیپخوشتیپ
amirali♛✄پًآتُوٌقِ خٌوُدِمُوٌنی✄♛

– – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – ➜
✘ ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ گفتـم در جریان باشی …
- – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – ➜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amirali♛✄پًآتُوٌقِ خٌوُدِمُوٌنی✄♛
خوشتیپخوشتیپ
amirali♛✄پًآتُوٌقِ خٌوُدِمُوٌنی✄♛

✴بـایَـد اَحـمَـقْ بـاشْـی. . .
✴زِنــدگـیـتـــو بِخـاطِــــر . . .
✴ کِــسی تـَلـــخ کُــنــی . . .
✴ کِـــه دور اَز تُــــو . . .
✴ خُــوشحــالــه . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید