افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
امیرعلی (معمارطلای ناب)
ناراحتناراحت
امیرعلی (معمارطلای ناب)

من اگه خدا بودم...

تموم بنده هام رو میشمردم ببینم که یه وقت یکیشون تنها نمونده باشه!!!

و هوای دو نفره ها رو آنقدر به رخ تک نفره ها نمی کشیدم.

مشاهده همه ی 1 نظر
امیرعلی (معمارطلای ناب)
ناراحتناراحت
امیرعلی (معمارطلای ناب)

دنیا را بغل گرفتیم گفتند امن است هیچ کاری با ما ندارد...

خوابمان برد بیدار شدیم دیدیم آبستن تمام دردهایش شده ایم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرعلی (معمارطلای ناب)
ناراحتناراحت
امیرعلی (معمارطلای ناب)

لنگه های چوبی درب حیاطمان...

گرچه کهنه اند و جیرجیر می کنند!!!

ولی خوش به حالشان که لنگه ی همند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرعلی (معمارطلای ناب)
ناراحتناراحت
امیرعلی (معمارطلای ناب)

از اهل زمانه عار می‌باید داشت

وز صحبت‌شان کنار می‌باید داشت

از پیش کسی کار کسی نگشاید

امید به کردگار می‌باید داشت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرعلی (معمارطلای ناب)
ناراحتناراحت
امیرعلی (معمارطلای ناب)

بگو هر آنچه دلت خواست را به حضرت عشق

چرا که سنگ صبور است و محرم راز است

ولی بدان که شکار عقاب خواهد شد

کبوتری که زیادی بلند پرواز است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرعلی (معمارطلای ناب)
ناراحتناراحت
امیرعلی (معمارطلای ناب)

چه می‌شد آه ای موسای من، من هم شبان بودم

تمام روز و شب زلف خدا را شانه می‌کردم

نه از ترس خدا، از ترس این مردم به محرابم

اگر می‌شد همه محراب را میخانه می‌کردم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرعلی (معمارطلای ناب)
ناراحتناراحت
امیرعلی (معمارطلای ناب)

جوونی هم بهاری بود و بگذشت

به ما یک اعتباری بود و بگذشت

میون ما و تو یک الفتی بود

که آن هم نوبهاری بود و بگذشت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید