لحظه  بروز رسانی 
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

ریشه دار که باشی تا آسمان قد میکشیریشه های تو باورهای

ریشه دار که باشی تا آسمان قد میکشی

ریشه های تو باورهای توست

باور کن...

تغییر باورهایت تو را به اوج میرساند!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

افرادی که واقعا تو را دوست دارند راهی برای ماندن در

افرادی که واقعا تو را دوست دارند

راهی برای ماندن در زندگی تو پیدا خواهند کرد

حتی اگر آن راه مجازی باشد!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

از مرگ نترسید ازین بترسید که وقتی زنده اید چیزی در

از مرگ نترسید

ازین بترسید که وقتی زنده اید

چیزی در درون شما بمیرد

بنام

((((((((((((انسانیت))))))))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ،

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز میشود
ولی ما اغلب چنان به درهای بسته چشم میـدوزیم که درهای باز را نمی بینیم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

مهم نیست آخرین زلزله ی زندگی ات چند ریشتر بود .مهم

مهم نیست آخرین زلزله ی زندگی ات چند ریشتر بود ...

مهم نیست که در آن زلزله چه چیزهایی را از دست دادی...

مهم این است که دوباره از نو بسازی ،

جهانت را .. زندگی ات و باورت را ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

ماشین ات که جوش می آورد .؛حرکت نمی کنی. کنار زده

ماشین ات که جوش می آورد ..؛

حرکت نمی کنی.. کنار زده و می ایستی !

وگرنه ممکن است ماشین آتش بگیرد .

خودت هم همینطوری...

وقتی جوش می آوری ،عصبی و عصبانی می شوی ؛ تخته گاز نرو !

بزن کنار ! ساکت باش..! و هیچ نگو...

وگرنه هم به خودت آسیب میزنی هم به اطرافیان....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

آنچه بهترین انتخاب اکنون من است… از دید دیگری میتواند بدترین نادانی

آنچه بهترین انتخاب اکنون من است…
 
از دید دیگری میتواند بدترین نادانی باشد!!
 
درس سختی است، اما کم کم باید یاد بگیرم…

گاهی مسیر رشد من همسو با مسیر رشد اطرافیانم نیست…

درقدم های بعدی باید…

پوست بیاندازم و دنیایم متحول شود!!

باید تغییر را بپذیرم…

فقط مرداب تا ابد به دنیایش می چسبد و آخر هم می گندد!!
 
"روزتان متفاوت با روز دیگر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید