لحظه  بروز رسانی 
^نگاهی دیگر^
مهربونمهربون
^نگاهی دیگر^

نگاهی دیگر مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار

نگاهی دیگر مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار

نگاهی دیگر
مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار میدهیم عکسهایی خلاق، سبک سورئالیسم /عکس های تک و چندرنگ (مینیمالیست/ هنری/پرتره/فتوشاپی/فشن/کلوزآپ/ استوری/ا نورپردازی سیاه وسفید..همراه ماباشید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
^نگاهی دیگر^
مهربونمهربون
^نگاهی دیگر^

نگاهی دیگر مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار

نگاهی دیگر مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار

نگاهی دیگر
مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار میدهیم عکسهایی خلاق، سبک سورئالیسم /عکس های تک و چندرنگ (مینیمالیست/ هنری/پرتره/فتوشاپی/فشن/کلوزآپ/ استوری/ا نورپردازی سیاه وسفید..همراه ماباشید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
^نگاهی دیگر^
مهربونمهربون
^نگاهی دیگر^

نگاهی دیگر مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار

نگاهی دیگر مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار

نگاهی دیگر
مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار میدهیم عکسهایی خلاق، سبک سورئالیسم /عکس های تک و چندرنگ (مینیمالیست/ هنری/پرتره/فتوشاپی/فشن/کلوزآپ/ استوری/ا نورپردازی سیاه وسفید..همراه ماباشید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
^نگاهی دیگر^
مهربونمهربون
^نگاهی دیگر^

نگاهی دیگر مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار

نگاهی دیگر مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار

نگاهی دیگر
مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار میدهیم عکسهایی خلاق، سبک سورئالیسم /عکس های تک و چندرنگ (مینیمالیست/ هنری/پرتره/فتوشاپی/فشن/کلوزآپ/ استوری/ا نورپردازی سیاه وسفید..همراه ماباشید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
^نگاهی دیگر^
مهربونمهربون
^نگاهی دیگر^

نگاهی دیگر مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار

نگاهی دیگر مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار

نگاهی دیگر
مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار میدهیم عکسهایی خلاق، سبک سورئالیسم /عکس های تک و چندرنگ (مینیمالیست/ هنری/پرتره/فتوشاپی/فشن/کلوزآپ/ استوری/ا نورپردازی سیاه وسفید..همراه ماباشید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
^نگاهی دیگر^
مهربونمهربون
^نگاهی دیگر^

نگاهی دیگر مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار

نگاهی دیگر مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار

نگاهی دیگر
مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار میدهیم عکسهایی خلاق، سبک سورئالیسم /عکس های تک و چندرنگ (مینیمالیست/ هنری/پرتره/فتوشاپی/فشن/کلوزآپ/ استوری/ا نورپردازی سیاه وسفید..همراه ماباشید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
^نگاهی دیگر^
مهربونمهربون
^نگاهی دیگر^

نگاهی دیگر مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار

نگاهی دیگر مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار

نگاهی دیگر
مادراین گروه عکسهای جهان را برای شما انتشار میدهیم عکسهایی خلاق، سبک سورئالیسم /عکس های تک و چندرنگ (مینیمالیست/ هنری/پرتره/فتوشاپی/فشن/کلوزآپ/ استوری/ا نورپردازی سیاه وسفید..همراه ماباشید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥الِـــــــــــــــــــــــــــنـــا♥
عاشقعاشق
♥الِـــــــــــــــــــــــــــنـــا♥

گاهی. دلت به اندازه ی یک دنیا

گاهی. دلت به اندازه ی یک دنیا

گاهی...

دلت به اندازه ی یک دنیا

خسته می شود

خسته تر از آنی که بگوید چقدر

خسته است...

مشاهده همه ی 4 نظر
^نگاهی دیگر^
مهربونمهربون
^نگاهی دیگر^

این عکس اوایل انقلاب باید باشه موندم شوهر این زن کیه

این عکس اوایل انقلاب باید باشه موندم شوهر این زن کیه

این عکس اوایل انقلاب باید باشه موندم شوهر این زن کیه قبض روح نشده خیلیهههههههه{-7-}

مشاهده همه ی 4 نظر