لحظه  بروز رسانی 
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

صدایم از صدا دیگر تهی بود ولی این جا

صدایم از صدا دیگر تهی بود
ولی این جا به سوی آسمانهاست
هنوز این دیدهء امیدوارم
خدایااین صدا را میشناسی؟
من او را دوست دارم ،دوست دارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

❄️ ⃟🍃 You are the most heard song on earth

❄️ ⃟🍃 You are the most heard song on earth

❄️ ⃟🍃 You are the most heard song on earth

تو شنیدنی ترین آهنگ روی زمینی...

♥️
🍁﹏﹏﹏●•۰🌻۰•●﹏﹏﹏🍁

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
^نگاهی دیگر^
مهربونمهربون
^نگاهی دیگر^
چشم انتظاری مریم

چشم انتظاری مریم

مشاهده همه ی 5 نظر
^نگاهی دیگر^
مهربونمهربون
^نگاهی دیگر^
چشم انتظاری مریم

چشم انتظاری مریم

مشاهده همه ی 3 نظر