لحظه  بروز رسانی 
امیرحسین
آروم و عادیآروم و عادی
امیرحسین

مشاهده همه ی 2 نظر
امیرحسین
آروم و عادیآروم و عادی
امیرحسین

مشاهده همه ی 1 نظر
امیرحسین
آروم و عادیآروم و عادی
امیرحسین

وقتی در مکه و طائف پیشانی او را شکستند، به جای

وقتی در مکه و طائف پیشانی او را شکستند، به جای نفرین، آنان را دعا کرد و فرمود:

بار پروردگارا!

قوم من لیاقت دارند و نمی فهمند، آنان را هدایت فرما !

نتیجه تصویری برای سيره پيامبر

مشاهده همه ی 1 نظر