بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
✗◄Iмαη ►✗
متعحبمتعحب
✗◄Iмαη ►✗

چــِرا بَعضیــــآ دَرکـــــ نِمیکُنَنـــــ کِهـ اَعصـــــابـ ،

توالِتــــ نــے ، پیـــــادِه رو نیــــ ،

پیستــــِـ خَر دَوا
نــے نیــــ ، دَفتـــَــر نَقاشیَمـــ نــــے !!!

چــِــرا واقــــِّــــعاً !؟!

14239597814188127029.jpg

مشاهده همه ی 15 نظر
✗◄Iмαη ►✗
متعحبمتعحب
✗◄Iмαη ►✗

シンプル、カラフル のデコメ絵文字بَعضی وَختـــا باسـ اِجازهـ داد کِه بَعضیـــــآ ،

シンプル、カラフル のデコメ絵文字تو کَفِتـــــ خوشگِلــــ شُستِهــــ شَنــــ !!!

33928463240968178613.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
✗◄Iмαη ►✗
متعحبمتعحب
✗◄Iмαη ►✗

بهِـ سَلــامَتی خودَمـــــ کِهـ نَه مُخاطَبَمـــ نَهـ خاصـــــ ،چِهـ بــِـرِسِهـ بهـِ مُخاطَبـــِــ خاصـــــ !!! 

07504665497670840225.png

مشاهده همه ی 1 نظر
✗◄Iмαη ►✗
متعحبمتعحب
✗◄Iмαη ►✗

 فایــ5ــوُ ] با اون هَمِهـ | شیکــ | بودَنِشــ ،

خِیلیـــ / ریلَکس / میندازَمـــ سَطلِــ آشغال ...

تو کِهـ سَهلیــ عَزیزَکَمــــ !!!

93091684534196660932.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
✗◄Iмαη ►✗
متعحبمتعحب
✗◄Iмαη ►✗


بــِبین ،

اوناییـــــــ کهِ ـخَـــــر فَرضِشونــــ میکُنی ،

جُفتَکَمــــ میندازَن ، حَواسِتـــ باشهـِ خُلــــآصهِ !!!

53208757385375931779.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✗◄Iмαη ►✗
متعحبمتعحب
✗◄Iмαη ►✗

シンプル、カラフル のデコメ絵文字تــــو روتــــ خَندیدَمـ ،

シンプル、カラフル のデコメ絵文字چونـ نِمیخواستَمـ تو روتـــــ بـــآلـــآ بیارَمــــ ...

まるまる のデコメ絵文字عــــآرهـِ !!!

25776406957923763887.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
✗◄Iмαη ►✗
متعحبمتعحب
✗◄Iмαη ►✗

えんぴつ のデコメ絵文字ما کِهـ قَـــرارهـِ پـَــروانهـِ شیمــــ ،

بــِــزا دُنیــــــــآ پیلهـِ کــُــنهـِ !!!えんぴつ のデコメ絵文字

53393380829549965851.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
✗◄Iмαη ►✗
متعحبمتعحب
✗◄Iмαη ►✗


خوشتیپـــ جان ، این قَدر بهـِ خودِتــ نَنــــآز ،


گــــآوَمـــ پوستِش چَرمهـِـ ...


مُهـِمـ ذاتــِــ عــــآدَمهـِ !!!

40917961952830777064.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر