لحظه  بروز رسانی 
محمدحسین
محمدحسین

بی مادریم، حوصله  شرح قصه نیستــــــ

بی مادریم، حوصله  شرح قصه نیستــــــ ..:)

noroz5.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
امیرعلی سعیدی
گرفتارگرفتار
امیرعلی سعیدی

"ﺍﻟﻬﯽ " ﺑـﻮﯼ ناﺏﺑﻬﺸـﺖﻣﯿﺪﻫﺪﻫﻤـﮥﻧﺎﻣﻬﺎﯼﻗﺸـﻨﮓﺗــﻮ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻣﺸﺎﻥ ﺭﻭﯼﺯﺧﻤﻬﺎﯼﺩﻟﻢ ﮔﻔـﺘﻪ

ca918a639d8c2f0a12ca895f3f5005c3-425

"ﺍﻟﻬﯽ "
ﺑـﻮﯼ ناﺏﺑﻬﺸـﺖﻣﯿﺪﻫﺪﻫﻤـﮥﻧﺎﻣﻬﺎﯼﻗﺸـﻨﮓﺗــﻮ
ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻣﺸﺎﻥ ﺭﻭﯼﺯﺧﻤﻬﺎﯼﺩﻟﻢ
ﮔﻔـﺘﻪ ﺑـﻮﺩﯼ♥ﺍَﻟﺠَّﺒﺎﺭ♥
◄ﯾﻌﻨﯽﮐﺴﯽﮐـﻪ ﺟُـﺒﺮﺍﻥ ﻣــﯿﮑﻨﺪﻫﻤـﮥ شکستگیهایﺩﻟﺖﺭﺍ
ﮔﻔـــــﺘﻪﺑﻮﺩی♥ﺍَﻟﻤُﺼَـﻮِّﺭ♥
◄ﯾﻌﻨﯽﮐﺴﯽﮐــﻪﺍﺯﻧﻮﻣـﯿﺴـﺎﺯﺩﻫﻤﮥﺁﻧﭽﻪﺭﺍﻭﯾـﺮﺍﻥﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖﺩﺭﻭﻥﺩﻟﺖ
ﮔﻔــﺘﻪﺑـﻮﺩﯼ♥ﺍﻟﺸّـﺎﻓـﯽ♥
◄ﯾﻌﻨﯽﮐﺴﯽﮐـــﻪﺷِﻔﺎﻣـﯿﺪﻫﺪﺗﻤﺎمﺯﺧﻤﻬـﺎﯼِﻋﻤﯿﻖﻭﻧﺎﻋـﻼﺝﺭﺍ
ﻫـﻮﺍﯼﺩﻟﻢﺳﺒﮏ ﻣﯿﺸﻮﺩﺑــﺎﺯﻣﺰﻣﻪﻧﺎﻣﻬﺎﯼِ ﺯﯾﺒﺎﯾﺖ
ﻧَﻔـﺲ ﻣﯿﮑﺸــﻢﺩﺭﻫﻮﺍﯼِ♥ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﻬـﺎﯼِ ﻧﺎﺑﺖ♥
♥اﻟﻬﯽ♥
ﺳﭙﺎﺱ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻭﺧﺪﺍﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ

مشاهده همه ی 3 نظر
-ᴘᴏᴏʏᴀ-
مهربونمهربون
-ᴘᴏᴏʏᴀ-

http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/3/20/8/1426827896697618.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
-ᴘᴏᴏʏᴀ-
مهربونمهربون
-ᴘᴏᴏʏᴀ-

http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/3/20/14/1426850524507417.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شب تاب
شب تاب

میان این همه لبخند دلبرانه عید میان این همه جنب و

میان این همه لبخند دلبرانه عید
میان این همه جنب و جوش خرید عید
کسی ذکر آقا نکرد
میان آسمان و زمین،دعایی برای مادر به بالا نرفت

السلام علیک یا بن الحسن عج
السلام علیک یا فاطمه الزهرا س


دست نوشته
(93/12/29  20:31)

http://amoonoroz.ir/wp-content/uploads/2015/02/67u.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید