لحظه  بروز رسانی 
"محمد " ... moshaver
قبراققبراق
"محمد " ... moshaver

@hajin سه گیگابایت اینترنت رایگان شارژ۶۰دقیقه مکالمه رایگان به مناسبت روز

@hajin
سه گیگابایت اینترنت رایگان شارژ۶۰دقیقه مکالمه رایگان به مناسبت روز پدر
کد  2004128669
را به شماره 302501 ارسال کنید
بدون هزینه و حتی
شارژصفر
مهلت پایان طرح :امروز 15 اردیبهشت ...فقط تاامروز
اگر همراه اول ندارید ویا اگرهم دارید بذارید توی گروه ها تون(تلگرام ..واتساپ و ...) همه استفاده کنن..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
"محمد " ... moshaver
قبراققبراق
"محمد " ... moshaver

@FiNiSh_LiNe سه گیگابایت اینترنت رایگان شارژ۶۰دقیقه مکالمه رایگان به مناسبت روز

@FiNiSh__LiNe
سه گیگابایت اینترنت رایگان شارژ۶۰دقیقه مکالمه رایگان به مناسبت روز پدر
کد  2004128669
را به شماره 302501 ارسال کنید
بدون هزینه و حتی
شارژصفر
مهلت پایان طرح :امروز 15 اردیبهشت ...فقط تاامروز
اگر همراه اول ندارید ویا اگرهم دارید بذارید توی گروه ها تون(تلگرام ..واتساپ و ...) همه استفاده کنن..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
"محمد " ... moshaver
قبراققبراق
"محمد " ... moshaver

@BaRaN7512 سه گیگابایت اینترنت رایگان شارژ۶۰دقیقه مکالمه رایگان به مناسبت روز

@BaRaN7512
سه گیگابایت اینترنت رایگان شارژ۶۰دقیقه مکالمه رایگان به مناسبت روز پدر
کد  2004128669
را به شماره 302501 ارسال کنید
بدون هزینه و حتی
شارژصفر
مهلت پایان طرح :امروز 15 اردیبهشت ...فقط تاامروز
اگر همراه اول ندارید ویا اگرهم دارید بذارید توی گروه ها تون(تلگرام ..واتساپ و ...) همه استفاده کنن..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
"محمد " ... moshaver
قبراققبراق
"محمد " ... moshaver

@ali_71 سه گیگابایت اینترنت رایگان شارژ۶۰دقیقه مکالمه رایگان به مناسبت روز

@ali_71
سه گیگابایت اینترنت رایگان شارژ۶۰دقیقه مکالمه رایگان به مناسبت روز پدر
کد  2004128669
را به شماره 302501 ارسال کنید
بدون هزینه و حتی
شارژصفر
مهلت پایان طرح :امروز 15 اردیبهشت ...فقط تاامروز
اگر همراه اول ندارید بذارید توی گروه ها تون(تلگرام ..واتساپ و ...) همه استفاده کنن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
"محمد " ... moshaver
قبراققبراق
"محمد " ... moshaver

@mid25 سه گیگابایت اینترنت رایگان شارژ۶۰دقیقه مکالمه رایگان به مناسبت روز

@mid25
سه گیگابایت اینترنت رایگان شارژ۶۰دقیقه مکالمه رایگان به مناسبت روز پدر
کد  2004128669
را به شماره 302501 ارسال کنید
بدون هزینه و حتی
شارژصفر
مهلت پایان طرح :امروز 15 اردیبهشت ...فقط تاامروز
اگر همراه اول ندارید بذارید توی گروه هاذخیره تون(تلگرام ..واتساپ و ...) همه استفاده کنن ‏

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
"محمد " ... moshaver
قبراققبراق
"محمد " ... moshaver

همراه اولی ها هدیه بدهید وهدیه هم بگیرید

همراه اولی ها هدیه بدهید وهدیه هم بگیرید .. ویا حتی شماایرانسلیها هدیه بدهید

سه گیگابایت اینترنت رایگان شارژ۶۰دقیقه مکالمه رایگان به مناسبت روز پدر
کد : 2004128669
را به شماره 302501 ارسال کنید
بدون هزینه و حتی
شارژصفر
مهلت طرح فقط تاامروز
اگر همراه اول ندارید بذارید توی گروه ها تون همه استفاده کنن ‏


 ‏

مشاهده همه ی 1 نظر
"محمد " ... moshaver
قبراققبراق
"محمد " ... moshaver

 دقیقه قبل نشردهید تادیگران استفاده کنند .تلگرام واتساپ و .تاسقف

 دقیقه قبل نشردهید تادیگران استفاده کنند .تلگرام واتساپ و .تاسقف

 دقیقه قبل نشردهید تادیگران استفاده کنند ..تلگرام واتساپ و ...تاسقف 50هزارتومن شارز بگیرید ... منتها قبلش نکته زیرروبخونید ...

کمپین بهارانه همراه اول باارسال کد 2004128669 به سامانه 302501(پیامک).


جهت دریافت وعضویت کمپین همراه اول دقت کنید حتما بعد از ارسال کدداده شده به سامانه, پیامک ارسالی رو بدقت بخونن دوستان که چگونه وچطور شارژ بگیرند.. دراینکه طبق متن ارسالی وروش دریافت شارژ چطورعمل کنیددقیقادرست هست و جهت لغو هم گفته off بزنید ویا از 9990 (داخلی عدد 0 )درخواست لغو بدید.. دریافت شارژ رایگان درازای دعوت دوستان تاسقف 50هزارتومان هست و اینکه با ی برنامه ریزی خوب همه شارژو امروز بگیری هست و سودمیبرید وبعدهم از کمپین خارج میشوید ولذاتنها هزینه پرداختی شما درصورت ادامه کار و روند گفته شده روزی 150 تومان ازتان کم میشه و هرموقع هم خواستید لغو وخارج شوید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
"محمد " ... moshaver
قبراققبراق
"محمد " ... moshaver

نشردهید تادیگران استفاده کنند .تلگرام واتساپ و .تاسقف 50هزارتومن شارز بگیرید

نشردهید تادیگران استفاده کنند ..تلگرام واتساپ و ...تاسقف 50هزارتومن شارز بگیرید ... منتها قبلش نکته زیرروبخونید ...کمپین بهارانه همراه اول باارسال کد 2004128669 به سامانه 302501(پیامک).جهت دریافت وعضویت کمپین همراه اول دقت کنید حتما بعد از ارسال کدداده شده به سامانه, پیامک ارسالی رو بدقت بخونن دوستان که چگونه وچطور شارژ بگیرند.. دراینکه طبق متن ارسالی وروش دریافت شارژ چطورعمل کنیددقیقادرست هست و جهت لغو هم گفته off بزنید ویا از 9990 (داخلی عدد 0 )درخواست لغو بدید.. دریافت شارژ رایگان درازای دعوت دوستان تاسقف 50هزارتومان هست و اینکه با ی برنامه ریزی خوب همه شارژو امروز بگیری هست و سودمیبرید وبعدهم از کمپین خارج میشوید ولذاتنها هزینه پرداختی شما درصورت ادامه کار و روند گفته شده روزی 150 تومان ازتان کم میشه و هرموقع هم خواستید لغو وخارج شوید. لذا هیچگونه کلاهبرداری و سرکارگذاشتن در کار نیست ، دعوت کنید و شارژ بگیرید (خوبی این کمپین به اینه شارژو مشتقیم وارد نمیکنه و با کد میفرسته وشماهرموقع نیاز دارید مصرف کنید و برا دائمی واعتباری فرقی نمیکند)...مهلت پایان طرح : 15اردیبهشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
"محمد " ... moshaver
قبراققبراق
"محمد " ... moshaver

نشردهید تادیگران استفاده کنند .تلگرام واتساپ و .تاسقف 50هزارتومن شارز بگیرید

نشردهید تادیگران استفاده کنند ..تلگرام واتساپ و ...تاسقف 50هزارتومن شارز بگیرید ... منتها قبلش نکته زیرروبخونید ...کمپین بهارانه همراه اول باارسال کد 2004128669 به سامانه 302501(پیامک).جهت دریافت وعضویت کمپین همراه اول دقت کنید حتما بعد از ارسال کدداده شده به سامانه, پیامک ارسالی رو بدقت بخونن دوستان که چگونه وچطور شارژ بگیرند.. دراینکه طبق متن ارسالی وروش دریافت شارژ چطورعمل کنیددقیقادرست هست و جهت لغو هم گفته off بزنید ویا از 9990 درخواست لغو بدید.. دریافت شارژ رایگان درازای دعوت دوستان تاسقف 50هزارتومان هست و اینکه با ی برنامه ریزی خوب همه شارژو امروز بگیری هست و سودمیبرید وبعدهم از کمپین خارج میشوید ولذاتنها هزینه پرداختی شما درصورت ادامه کار و روند گفته شده روزی 150 تومان ازتان کم میشه و هرموقع هم خواستید لغو وخارج شوید. لذا هیچگونه کلاهبرداری و سرکارگذاشتن در کار نیست ، دعوت کنید و شارژ بگیرید (خوبی این کمپین به اینه شارژو مشتقیم وارد نمیکنه و با کد میفرسته وشماهرموقع نیاز دارید مصرف کنید و برا دائمی واعتباری فرقی نمیکند)...مهلت پایان طرح : 15اردیبهشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
"محمد " ... moshaver
قبراققبراق
"محمد " ... moshaver

مشاهده همه ی 2 نظر