لحظه  بروز رسانی 
مــحــمــد*_-_*عـــمـــو *_-_* رضــا
شیطونشیطون
مــحــمــد*_-_*عـــمـــو *_-_* رضــا

بِزن به سَلامتی حَرفای دلت که به کسی نگفتی بِزن

بِزن به سَلامتی حَرفای دلت که به کسی نگفتی
بِزن به سَلامتی اینکه کوهِ درد بودی ولی دَم نزدی
بِزن به سَلامتی تَنهایی هات ولی تَنهایی رو دوست نداشتی
بِزن به سَلامتی شَبهایی که تو تَنهایی هات گِریه کردی براش چون ازش بی خَبر بودی
امّا اون حتّی یه mis نداد که بگه خوبم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مــحــمــد*_-_*عـــمـــو *_-_* رضــا
شیطونشیطون
مــحــمــد*_-_*عـــمـــو *_-_* رضــا

چـه خـوب اسـت آدمها یـک نفـر را هـر روز دوسـ♥ــت داشتـه

c6674e177636c81c125e3436ec4c2e2a-425
چـه خـوب اسـت آدمها یـک نفـر را هـر روز دوســـت داشتـه باشنـد

نـه هـــر روز یــک نــفــــر را ....!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مــحــمــد*_-_*عـــمـــو *_-_* رضــا
شیطونشیطون
مــحــمــد*_-_*عـــمـــو *_-_* رضــا

یه بار شده سُــراغَــم و بگیری سُــراغِ درد و داغَــــم و

یه بار شده سُــراغَــم و بگیری سُــراغِ درد و داغَــــم و بگیری ؟!
جای اینکه تِشنــِـه ی خـــونم باشی یه بار شده دل نِگــــرونَم باشی ؟!!
اما با این همه نامهربونی کاشکی بفهمی که عزیــــزِ جونی
یارِ قشنــــگِ دلم ...!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مــحــمــد*_-_*عـــمـــو *_-_* رضــا
شیطونشیطون
مــحــمــد*_-_*عـــمـــو *_-_* رضــا

آمریکایه ﺑﺎ ایرانیه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻴﺮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﻪ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ . 

آمریکایه ﺑﺎ ایرانیه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻴﺮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﻪ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ . 
آمریکایه ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﻴﺴﺖ, ﺳﻪ ﺗﺎ
ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻣﻴﺬﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﺟﻴﺒﺶ ﻭُ ﻣﻴﺎد ﺑﻴﺮﻭﻥ . ﺑﻪ. ایرانیه ﻣﻴﮕﻪ :
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ . ﺍﻳﻨﻪ ﺣﻴﻠﻪ آمریکایه !! ایرانیه ﻣﻴﮕﻪ : ﭘﺲ ﺑﺮﻳﻢ
ﻣﻨﻢ ﻳﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺍَﺯ ﻫُـﻨـﺮ ﺑـﭽّـﻪ ﻫﺎﯼ ایران ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻡ !
ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ . ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﻥ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ, ایرانیه ﺏ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﺑﺪﻩ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﻭﺍﺳﺖ ﺟﺎﺩﻭ
ﻛﻨﻢ ! ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﻴﻪ ﻫﻢَ ﺍﻭﻟﻴﺸﻮ ﻣﻴﺪﻩ, ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﺩﻭﻣﻴﺸﻮ
ﻣﻴﺪﻩ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ, ﺳﻮﻣﻴﺶ ﻫﻢ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ... ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﻴﻪ
ﻣﻴﮕﻪ : ﭘﺲ ﻛﻮ ﺟﺎﺩﻭﺵ? ﻣﻴﮕﻪ ﺗﻮ ﺟﻴﺐ آمریکای ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻛـُﻦ،
ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﻴﺪﺍﺵ ﻣﻴﻜﻧﯽ ...


مشاهده همه ی 1 نظر
مــحــمــد*_-_*عـــمـــو *_-_* رضــا
شیطونشیطون
مــحــمــد*_-_*عـــمـــو *_-_* رضــا

مثلِ گُرگ باش میخوای خَنجر بزنی از روبه رو بزن

86e9d98f70c1f6ece10e557c14ea128d-425
مثلِ گُرگ باش
میخوای خَنجر بزنی از روبه رو بزن...
مثلِ گُرگ تَعصّب داشته باش...
مثلِ گُرگ حتّی به شیر هم رَحم نکن....
مثلِ گُرگ رو در رو حقّتو بگیر
گُرگ باش از "جنسِ گـُــرگ" نه از "جنسِ آدم"....

مشاهده همه ی 17 نظر

فقط تنها خواهشم اینه که این پست رو به اشتراک بزارید

فقط تنها خواهشم اینه که این پست رو به اشتراک بزارید
.
چشم تو فدای...
.
.
.
33536747030829678168.jpg


.
كنارخیابان شریعتی چند موتور سوار دارند دختری را به زور سوار می كنند كه روحانی جوانی برای كمك به دخترك، به سمت آنان می رود

شیشه نوشابه ای را خرد می كنند و چشم راست فرزاد را می درند...پزشك می گوید چشم او تخلیه می شود

روحانی جوان قبل از بیهوشی می گوید" الحمدلله به قیمت یك چشم موفق شدیم ناموس مردم را نجات دهیم "

چشم تو ، فدای همه چشم چرانهای شهر ...

فدای همه جوانهایی كه كنار كهف الشهدا با دوست دخترشان برف بازی می كنند !

فدای چشم هیز كارمندانی كه دنبال صید ارباب رجوع بی سرپرست و جوانند...
.
.
فقط تنها خواهشم اینه که این پست رو به اشتراک بزارید

مشاهده همه ی 12 نظر
مــحــمــد*_-_*عـــمـــو *_-_* رضــا
شیطونشیطون
مــحــمــد*_-_*عـــمـــو *_-_* رضــا

دوســـــت مـــــن . هر وقت احساس كردى . مـــیـــتـــونـــى

دوســـــت مـــــن ...

هر وقت احساس كردى ...
مـــیـــتـــونـــى فـــقـــط و فـــقـــط مـــال ،
یه بهــــ♥ــمن مـــاهـــــى بـــاشـــــى ...

اونوقت پـــا پـــیـــــش بذار ...
و تمام دنیاش رو صاحب شو ...

تــمـــام دنیاشو به پـــــات میریزه ...
،
بهـــ♥ـــمن ماهى واسه ســـرگـــرمـــى نیست ...

بهــــ♥ــمن ماهى دوس نداره كسى با دلش بازى كنه ...

واسه همینه كــه بـیــشـــتـــــر تـــنـــهــــــاســــــت ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید