لحظه  بروز رسانی 
امیر مهدی
امیر مهدی

کاش یکی صادقانه کنار انسان بود

کاش یکی صادقانه کنار انسان بود

کاش یکی صادقانه کنار انسان بود

مشاهده همه ی 6 نظر
امیر مهدی
امیر مهدی

یکی از بزرگ ترین افتخاراتم اینه هنوز هیچ دختری عاشقم نشده

یکی از بزرگ ترین افتخاراتم اینه هنوز هیچ دختری عاشقم نشده

یکی از بزرگ ترین افتخاراتم اینه هنوز هیچ دختری عاشقم نشده تا ۱۰۰ سااگی هم گمان نکنم بشه کسی

مشاهده همه ی 16 نظر
امیر مهدی
امیر مهدی
واقعا هم

واقعا هم

مشاهده همه ی 8 نظر
بانو گل
مهربونمهربون
بانو گل

گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان

گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان

گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان می مانی...
گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت می کنی ...
گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده ات...
گاهی دلت نمی خواهد دیروز را به یاد بیاوری انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که...
گاهی فقط دلت میخواهد زانو هایت را تنگ در آغوش بگیری و گوشه ای گوشه ترین گوشه ای...! که می شناسی بنشینی و"فقط" نگاه کنی...
گاهی چقدر دلت برای یک خیال راحت تنگ می شود...
گاهی دلگیری ...
شاید از خودت ....

آن زمان
دلت یک خدای انحصاری میخواهد..
رو در رو،
چشم در چشم،
که ببیند،
که بشنود،
که درآغوشت بگیرد
که اجابت کند...!

مشاهده همه ی 8 نظر
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿
مهربونمهربون
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿
🌺🌹🌸🍃😊

🌺🌹🌸🍃😊

مشاهده همه ی 3 نظر