لحظه  بروز رسانی 
farshad
خنگخنگ
farshad

http://uupload.ir/files/ncdi_photo_2015-07-30_21-26-07.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
farshad
خنگخنگ
farshad

ﺗﻮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﻢ

ﺗﻮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺳﺮ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﺮﺍ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﯽ ؟؟
ﮔﻔﺖ : ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﯼ !!!.. o_O
ﭼﻦ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﺎ ﻧﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻧﺒﯿﻨﻢ ﺍﯾﻨﻢ ﺟﺰ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻣﻠﯿﻮﻥ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ

مشاهده همه ی 1 نظر
farshad
خنگخنگ
farshad

درتقويم هخامنشى، ۲۶شهريور،روز تولد كمبوجيه پسرداريوش بزرگ روز پسر ناميده شده

درتقويم هخامنشى،
۲۶شهريور،روز تولد
كمبوجيه پسرداريوش بزرگ
روز پسر ناميده شده
است. وازآنجاكه دردولت جمهورى اسلامى، ايران باستان وهخامنشيان جايگاهى ندارندوتقويم
عربى نسبت به تقويم
باستانى ارجحيت دارد،لذا ازاين روز در
تقويم رسمی ايران هيچ يادى نشده است
اين روزبزرگ رابه تمام پسران سرزمينم تبريك گفته وسربلندى هرچه بيشترشان را آرزومند باشم.
پسران ايران زمين روزتان مبارك{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 1 نظر
farshad
خنگخنگ
farshad

دختره همسایه مون داشت چاقو رو داغ میکرد.  بهش گفتم داری

دختره همسایه مون داشت چاقو رو داغ میکرد...

 بهش گفتم داری چکار میکنی؟
 گفت می خوام خود کشی کنم!!!

 گفتم خوب چرا داری داغش میکنی ؟!گفت می خوام ضد عفونیش کنم{-w23-}{-w23-}{-w23-}

من که بتادین خوردم زودتر از اون خلاص بشم{-w23-}{-w23-}{-w23-}

مشاهده همه ی 1 نظر