لحظه  بروز رسانی 
❤️آنا❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️آنا❤️

وقتي دلم به درد مياد و کسي نيست به حرفهايم گوش

وقتي دلم به درد مياد و کسي نيست به حرفهايم گوش

وقتي دلم به درد مياد و کسي نيست به حرفهايم گوش کند،

وقتي تمام غمهاي عالم در دلم نشسته است،

وقتي احساس مي کنم دردمند ترين انسان عالمم... وقتي تمام عزيزانم با من غريبه مي شوند...

و کسي نيست که حرمت اشکهاي نيمه شبم را حفظ کند... وقتي تمام عالم را قفس مي بينم...

بي اختيار از کنار آنهايي که دوسشان دارم.. بي تفاوت مي گذرم

ســـرای شــادی
مشاهده همه ی 5 نظر
❤️آنا❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️آنا❤️
پست شماره 320993827 از ❤️آنا❤️

.

ســـرای شــادی
مشاهده همه ی 7 نظر
❤️آنا❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️آنا❤️

بزرگتر كه ميشوي دايره ي قرمزرنگ تنهاييت تنگ تر ميشود

بزرگتر كه ميشوي دايره ي قرمزرنگ تنهاييت تنگ تر ميشود

بزرگتر كه ميشوي دايره ي قرمزرنگ تنهاييت تنگ تر ميشود
و ادمهاي زندگيت آنقدر انگشت شمار ميشوند كه ميتواني آنها را در يك كوله پشتي بريزي و با خودت به خيابان ببري...
بزرگتر كه ميشوي كوله پشتي ات را با تمام آدمهاي تويش بيرون دايره ات ميگذاري چون فهميده اي آنها خودشان يكروز ميروند و تو نميخواهي تنهاييت را با توهم كسي كه نيست قسمت كني...
و سرانجام سالخورده ميشوي و در مي يابي كه بيمصرف شده اي ،
آرام در دايره ات دراز ميكشي و منتظر ميماني تا مرگ آن را برايت تنگ تر كند،
آنقدر كه خودت هم ديگر در تنهاييت جا نشوي...

ســـرای شــادی
مشاهده همه ی 4 نظر
❤️آنا❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️آنا❤️
پست شماره 320967416 از ❤️آنا❤️

.

ســـرای شــادی
مشاهده همه ی 4 نظر
❤️آنا❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️آنا❤️

۰ باید اعتراف کرد در نهانِ هر اتفاقی که به

۰ باید اعتراف کرد در نهانِ هر اتفاقی که به

۰
باید اعتراف کرد در نهانِ هر اتفاقی که به بن بست رسید دست های ما بی تقصیر نبوده است، در هر رابطه ای که روز به روز به پایان نزدیک شد کلام ما بی اثر نبوده است، در دلِ تمام آسیب هایی که بر ما وارد شد بازتاب رفتار بیجایِ ما راه درستی را نشان نداده است.یک روز وقتی جدال میان عقل و احساس فرو نشست و دلتنگی،خشم یا تنفر جایش را به بی اعتنایی داد آنگاه که جبهه گیری از هیچ مسلکی در میان نیست باید با تمام جان تنها یکبار برای همیشه اعتراف کرد،لکه های جای مانده را از دل یک پیشامد بزرگ بیرون کشید تا دنباله رو اشتباهات بزرگ تر نباشد،باور کن هیچکس جز خودِ آدمی ارزش ذره ذره خطاها و لغزش های کوچک و بزرگش را نمیداند،باید اعتراف کرد حتی در سکوت برای سهولت راههای پیش رو.پس از یک زخم،بعد از یک گمراهی اگر ادامه ندهی ساکن دریای خشک و بی آبی میشوی که هیچ بارانی عطش آن تشنگی را پر نخواهد کرد.

ســـرای شــادی
مشاهده همه ی 6 نظر
❤️آنا❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️آنا❤️
پست شماره 320918336 از ❤️آنا❤️
عاشقی

.....

ســـرای شــادی
مشاهده همه ی 11 نظر
❤️آنا❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️آنا❤️

جهر شیشه ی گلرنگ عقیق یمنی نیست. هرسنگ

جهر شیشه ی گلرنگ عقیق یمنی نیست. هرسنگ

جهر شیشه ی گلرنگ عقیق یمنی نیست...

هرسنگ و گلی گوهرنایاب نگردد
هر احمدومحمود رسول مدنی نیست...

برمرده دلان پند مده خویش میازار
زیراکه ابوجهل مسلمان شدنی نیست...

جایی که برادر به برادر نکند رحم
بیگانه برای تو برادر شدنی نیست...

ســـرای شــادی
مشاهده همه ی 16 نظر