لحظه  بروز رسانی 
❤️آنا❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️آنا❤️

حال وروز این روزهای من

حال وروز این روزهای من

حال وروز این روزهای من

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است
❤️آنا❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️آنا❤️

حرف ها از گلویم سقوط کرده اند تاریکی ها در

حرف ها از گلویم سقوط کرده اند تاریکی ها در

حرف ها از گلویم سقوط کرده اند
تاریکی ها در چشم هایم..
هرچه حرف میزنم
لال تر میشوم
هرچه بیشتر نگاه می کنم
تاریکتر می شود
جعبه سیاه مغزم
متحرک ترین مرده هاست!

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 19 نظر
❤️آنا❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️آنا❤️

از تو گفتن سوزش چشم می آورد و از تو نگفتن

از تو گفتن سوزش چشم می آورد و از تو نگفتن

از تو گفتن سوزش چشم می آورد و از تو نگفتن تورم گلو …
.😭😭😭😭

مشاهده همه ی 10 نظر
❤️آنا❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️آنا❤️
پست شماره 321365101 از ❤️آنا❤️

.

مشاهده همه ی 2 نظر
❤️آنا❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️آنا❤️
پست شماره 321349640 از ❤️آنا❤️

...

ســـرای دوستی ها
مشاهده همه ی 15 نظر
❤️آنا❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️آنا❤️

آدم های خیالباف همیشه حال شان خوب است. با کسی

آدم های خیالباف همیشه حال شان خوب است. با کسی

آدم های خیالباف همیشه حال شان خوب است.
با کسی که دوستش دارند،
به میهمانی می روند،
چای می نوشند و می رقصند.
شادِ شادند.
کسی را که دوستش دارند همیشه هست.
نه می رود،
نه می میرد
و نه خیانت بلد است.
آدم های خیالباف خوشبخت ترینند.
آنقدر فکر می کنند تا باورشان شود
و بالاخره هم روزی جذب می کنند آنچه را که می خواهند

ســـرای دوستی ها
مشاهده همه ی 13 نظر