افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
❤❤★유 ᗩᘉᗪᓮᔕᕼᕮᕼ 유★❤❤
شیطونشیطون
❤❤★유 ᗩᘉᗪᓮᔕᕼᕮᕼ 유★❤❤
تا شهریور 
روزهاے سبزش  را 
در تقویم ، مے گُذرانَد ، 
تو هم بیا...!

مے ترسم ورق ، برگردد ؛
روزگار ، آن روے زردش را 
زودتر نشان بدهد،
وَ تو هنوز
راهِ رفتہ را ڪوتاہ نیامدہ باشے !

بیا ڪہ بادها 
دستِ فصل ها را 
خواندہ اند و
خبر از پاییزِ زودرس مے دهند...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤❤★유 ᗩᘉᗪᓮᔕᕼᕮᕼ 유★❤❤
شیطونشیطون
❤❤★유 ᗩᘉᗪᓮᔕᕼᕮᕼ 유★❤❤

یکی رفتو

یکی موندو

یکی از غصه هاش خوندو

یکی بردو

یکی باختو

یکی با قسمتش ساختو

یکی رنجید

یکی بخشید

یکی از آبروش ترسید

یکی بد شد

یکی رد شد

یکی پابند مقصد شد

تو امــــــــا باش

"خـــــــــــدا اینجاست..."

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤❤★유 ᗩᘉᗪᓮᔕᕼᕮᕼ 유★❤❤
شیطونشیطون
❤❤★유 ᗩᘉᗪᓮᔕᕼᕮᕼ 유★❤❤

مجموعه دل نوشته های مفهومی زیبا و عاشقانه تیر 1394


ادم ها همدیگر را پیدا میکنند...
از فاصله های خیلی دور...
از ته نسبت های نداشته
انگار جایی نوشته بود که اینها ...
باید کنار هم باشند!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤❤★유 ᗩᘉᗪᓮᔕᕼᕮᕼ 유★❤❤
شیطونشیطون
❤❤★유 ᗩᘉᗪᓮᔕᕼᕮᕼ 유★❤❤

 

مـی دونــى؟! 

کاش کســـى بود. . . 

به گوشــت مــى رسانـد. . . 

که امــــروز. . . 

تمــام قـــد ایستـــــادم و در دلـــم فریــــاد زدم : 

نمــى خواهــــــم. . . 

من این شلوغـــیِ پــــر از تنهایــــى را. . . 

نمــــى خواهم 

من تـــورو میخوام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤❤★유 ᗩᘉᗪᓮᔕᕼᕮᕼ 유★❤❤
شیطونشیطون
❤❤★유 ᗩᘉᗪᓮᔕᕼᕮᕼ 유★❤❤

 

ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾב ﺑﺎﺷﮧ !!

ﯾﮑــــــے ﮐﮧ ﺁבﻣﻮ ﺻבا ﮐﻨﮧ ،

ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼــﯿﮑﺶ ﺻבﺍ ﮐﻨﮧ

ﯾﮧ ﺟــــــﻮﺭے ﮐﮧ ﺣﺎﻝ ﺁבﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﮧ ؛

ﯾﮧ ﺟـــــﻮﺭے ﮐﮧ ﻫﯿﭽــــﮑﺲ בﯾﮕﮧ ﺑﻠב ﻧﺒــﺎﺷﮧ

ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾב ﺁבﻡ ﺭﻭ ﺑﻠב ﺑﺎﺷﮧ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید