لحظه  بروز رسانی 
پَـــرےســـآ
پَـــرےســـآ

#تلنگـر 🌸فرشته از خدا پرسید:🌸فرشته از خدا پرسید:

مردمانت مسجد می سازند...
نماز می خوانند...
چرا برایشان باران نمی فرستی؟

💗خدا پاسخ داد:
گوشه ایی از زمین دخترکی کنار مادر و برادر مریضش در خانه ای
بی سقف بازی می کند...

🌸تا مخلوقاتم سقفی برایشان نسازند،
آسمان من سقف آنهاست...
پس اجازه بارش نمی دهم!

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ZaRa
شیطونشیطون
ZaRa

مارلون براندو: به من نگو اونا پشت سر من چى گفتن

مارلون براندو: به من نگو اونا پشت سر من چى گفتن !
به من بگو چرا اینقدر پیش تو راحت بودن, كه درباره من حرف بزنن :}
...

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 3 نظر
عرشيا
ناراحتناراحت
عرشيا

من زندگی خودم را می‌کنم و برایم مهم

من زندگی خودم را می‌کنم

و برایم مهم نیست چگونه قضاوت می‌شوم

چاقم، لاغرم، سفیدم، سبزه‌ام

همه به خودم مربوط است

مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن

روزنامة روز شنبه زبالة روز یکشنبه است

زندگی کن به شیوه خودت

با قوانین خودت

با باورها و ایمان قلبی خودت

مردم دلشان می‌خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند

برایشان فرقی نمی‌کند

چگونه هستی

هر جور که باشی

حرفی برای گفتن دارند

شاد باش و از زندگی لذت ببر

چه انتظاری از مردم داری؟

آنها حتی پشت سر خدا هم حرف می‌زنند؟

اگر خواستی چیزی را پنهان کنی لای یک کتاب بگذار!

این ملت کتاب نمی‌خوانند...

احمد شاملو

بــاران عشــــق
مشاهده همه ی 2 نظر
عرشيا
ناراحتناراحت
عرشيا

وقتی نخواستنت اروم بکش کنار.!

وقتی نخواستنت

اروم بکش کنار.......!

غم انگیز است اگر تورا نخواهند:

مسخره

است

اگرتو نفهمی

احمقانه است اصرار کنی

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
λπιժ⛥سٺآࢪگآסּ.͜.
مهربونمهربون
λπιժ⛥سٺآࢪگآסּ.͜.

من " آشِغِ تو‌ام " دقیقا همینقدر اشتباه.!

من " آشِغِ تو‌ام "
دقیقا همینقدر اشتباه...! :)
•••🍃🍃🍃•••

مشاهده همه ی 10 نظر
...
عاشقعاشق
...

دست خودت نیست. زن که باشی. گاهی دوست داری تکیه

دست خودت نیست.....
زن که باشی.. گاهی دوست داری تکیه بدهی
پنـاه ببری
ضعیف باشی
اینهادست خودت نیست؛
زن که باشی

گاهی رهایش میکنی وپشت سرش آب می ریزی.
وقنـاعت میکنی به رویـای حضورش.
به این امیدکه خوشبخت باشد.
امـابازهم نگرانی مبادا لبخندش محـوشود.
حتی بدون حضورتـو!
دست خودت نیست.
زن که باشی

تمـام دیوانگیهـای عــالم رابلدی
وچه حس خوبیست
انگاه که همه تورادیـوانه می خوانند!
دست خودت نیست زن بودن.
بااینکه هـرروز به تومی گویدزیبـاترازدیـــــروزی.
وتوخـوشحال ک به چشمش آمدی!
امـا؟
بازهم میدانی زیبـاترازتونیزهست.
وته دلت خـالی میشود.!
مبادا زیبـاترازتو دلش رابلـرزاند!؟
تـرس ازهم جنس سخت است!
زن ک باشی تمـام نگرانی هـای دنیـامال توست.
حتی اگرهمه چیـزآرام باشد؛
زن که باشی سخت است

بسیـــــــــــارسخت.

دلــدادگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســـ@AN$ـــــنــا
گرفتارگرفتار
ســـ@AN$ـــــنــا

من چادرم رو عاشقانه دوست دارم من لباس مادرم

من چادرم رو عاشقانه دوست دارم من لباس مادرم

من چادرم رو عاشقانه دوست دارم
من لباس مادرم (زهرا(س)) با افتخار سرم میکنه

مشاهده همه ی 11 نظر