لحظه  بروز رسانی 
ســـ@AN$ـــــنــا
عاشقعاشق
ســـ@AN$ـــــنــا

آنقدر مرا از رفتنت نترسان قرار نیست

آنقدر مرا از رفتنت نترسان قرار نیست

آنقدر مرا از رفتنت
نترسان قرار نیست

همیشه بمانیم !
روزی همه رفتنی اند

ماندن به پای کسی
معرفت می خواد نه بهانه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســـ@AN$ـــــنــا
عاشقعاشق
ســـ@AN$ـــــنــا

💎نجاری بود که زن زیبایی داشت که پادشاه

💎نجاری بود که زن زیبایی داشت که پادشاه

💎نجاری بود که زن زیبایی داشت

که پادشاه را مجذوب خود کرده بود
پادشاه بهانه ای از نجار گرفت و حکم اعدام او را صادر کرد و گفت نجار را
فردا اعدام کنید
نجار آن شب نتوانست بخوابد .

همسر نجار گفت :
مانند هر شب بخواب .
پروردگارت يگانه است و درهای گشايش بسيار
کلام همسرش آرامشی بر دلش ايجاد کرد و چشمانش سنگين شد و خوابيد .
صبح صدای پای سربازان را شنيد.
چهره اش دگرگون شد و با نا اميدی، پشيمانی و افسوس به همسرش نگاه کرد که دريغا باورت کردم .

با دست لرزان در را باز کرد و دستانش را جلو برد تا سربازان زنجير کنند.
دو سرباز با تعجب گفتند :
پادشاه مرده و از تو میخواهيم تابوتی برايش بسازی .
چهره نجار برقی زد و نگاهی از روی عذرخواهی به همسرش انداخت .

فکر زيادی انسان را خسته می کند .
درحالی که خداوند تبارک و تعالی مالک و تدبير کننده کارهاست
ساعت زندگیت را به افق آدمهای ارزان قیمت کوک نکن
یا خواب می مانی
یا از زندگی عقب
در هر شرایطی امیدت را به خدا از دست نده و هر لحظه منتظررحمت بی کرانش باش.🌹❤️❤️

مشاهده همه ی 1 نظر
ســـ@AN$ـــــنــا
عاشقعاشق
ســـ@AN$ـــــنــا

میلیارد ها تومان خرج میکنیم که نذری بدهیم و در

میلیارد ها تومان خرج میکنیم که نذری بدهیم و در

میلیارد ها تومان خرج میکنیم که نذری بدهیم
و در پایان آرزوی شفای بیمارانی را داریم
که برای نداشتن پول میمیرند
یادمان باشد ظهور در جمجمه هاست..........
نه در........

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســـ@AN$ـــــنــا
عاشقعاشق
ســـ@AN$ـــــنــا

don't feel bad if someone reject you people usually

don't feel bad if someone reject you people usually

don't feel bad if someone reject you
people usually reject expensive things
because they can't afford them

مشاهده همه ی 1 نظر
ســـ@AN$ـــــنــا
عاشقعاشق
ســـ@AN$ـــــنــا

زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست. زندگی هندسه ی

زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست. زندگی هندسه ی

زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست....
زندگی هندسه ی ساده و یکسان نفس هاست .....

مشاهده همه ی 1 نظر
ســـ@AN$ـــــنــا
عاشقعاشق
ســـ@AN$ـــــنــا

بعد ها از ما هایی که سال اول نظام جدید اموزشی

بعد ها از ما هایی که سال اول نظام جدید اموزشی

بعد ها از ما هایی که سال اول نظام جدید اموزشی هستیم به عنوان نسل سوخته یاد میشه از بس که کتابامون ضدو نقیض هست و نمیدونیم چه سوالایی تو کنکورمون میاد {-9-}{-52-}

مشاهده همه ی 6 نظر
ســـ@AN$ـــــنــا
عاشقعاشق
ســـ@AN$ـــــنــا

هــر کَـس میــرســد مـیــــسوزانـــــد

هــر کَـس میــرســد 
 مـیــــسوزانـــــد

هــر کَـس میــرســد

مـیــــسوزانـــــد

انگارســـینہ ام را با جاسیگارے

اشتبـــــاه گـرفتہ اند !!!!!!
😔💔

مشاهده همه ی 1 نظر
ســـ@AN$ـــــنــا
عاشقعاشق
ســـ@AN$ـــــنــا
مشاهده همه ی 13 نظر