لحظه  بروز رسانی 
مجتبی (مدیر گروه اصفهانیها ودیگران )
قبراققبراق
مجتبی (مدیر گروه اصفهانیها ودیگران )

در صندوقو گشود ماسک خودش بود ولی

در صندوقو گشود
ماسک خودش بود ولی
ماسک رفیقش نبود
دستشو برد تو صندوق
ماسک گازشو برداشت
پرید روی صورت
دوست قدیمی گذاشت

همسنگر قدیمی
دست اونو گرفتش
هُل داد به سمت خودش
نعره کشید و گفتش :
« چرا می خوای ماسکِ تو
رو صورتم بذاری
بذار که من بپّرم
تو دوتا دختر داری »

ولی اون، اینجوری گفت !
« تو رو به جان امام
حرف منو قبول کن
نگو ماسکو نمی خوام »

زد زیر گریه و گفت :
اسم امام و نبر
ماسکو ، رو صورت بذار
آبرو ما رو بخر
زد زیر گوشش و گفت :
کشکی قسم نخوردم
بچه چرا حالیت نیست ؟
اسم امام رو بردم

اون یکی با گریه گفت :
فقط برای امام !
ولی بدون ، بعد تو
زندگی رو نمی خوام
ماسکو رفیقش گرفت
گازی توی ستگر اومد

وقتی می خواست بپّره
رفیقشو بغل زد
لحظه های آخرین
وقتی می رفتش ازهوش

مشاهده همه ی 1 نظر
مجتبی (مدیر گروه اصفهانیها ودیگران )
قبراققبراق
مجتبی (مدیر گروه اصفهانیها ودیگران )

سالها گذشت و امّا بسیجی های باهوش

سالها گذشت و امّا بسیجی های باهوش

سالها گذشت و امّا
بسیجی های باهوش
نمی ذاشتن که اون عهد
هرگز بشه فراموش

یه روز یکی از اون دو
یه مُهر به اون یکی داد
اون یکی با زرنگی
مُهرو گرفت و گفت « یاد»

روز دیگه اون یکی
رفت و شقایقی چید
بُرد داد به رفیقش
صورت اونو بوسید

گل رو گرفت و گفتش :
بسیجی دست مریزاد

قربون دستت داداش
گل روگرفت و گفت: « یاد »

عکسهای یادگاری
جورابهای مردونه
سربندهای رنگارنگ
انگشتری و شونه

این می داد به اون یکی
اون یکی به این می داد
ولی هر که می گرفت
می خند ید و می گفت « یاد »

هی روزها و هفته ها
از پی هم می گذشت
تا که یک روز صدایی
اینطور پیچید توی دشت
یکی نعره می کشید :
« عراقیها اومد ند »
ماسکها تون و بذارین
که شیمیایی زدن

در صندوقو گشود
ماسک خودش بود ولی
ماسک رفیقش نبود
دستشو برد تو صندوق

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجتبی (مدیر گروه اصفهانیها ودیگران )
قبراققبراق
مجتبی (مدیر گروه اصفهانیها ودیگران )

یه روزی روزگاری دو تا بچه بسیجی

یه روزی روزگاری دو تا بچه بسیجی

یه روزی روزگاری
دو تا بچه بسیجی
نمی دونم کجا بود

تو فکه یا دوعیجی
تو فاو یا شلمچه
تو کرخه یا موسیان
مهران یا دهلران
تو تنگه حاجیان

تو اون گلوله باران
کنار هم نشستند
دستا توی پشت هم
با هم جناق شکستند

با هم قرار گذاشتند
قدر هم و بدونن
برای دین بمیرن
برای دین بمونن

با هم قرار گذاشتن
که توی زندگیشون
رفیق باشن و لیکن
اگه یه روز یکی شون

پرید و از قفس رفت
اون یکی کم نیاره
به پای این قرارداد
زندگیشو بذاره

سالها گذشت و امّا
بسیجی های باهوش
نمی ذاشتن که اون عهد
هرگز بشه فراموش

یه روز یکی از اون دو
یه مُهر به اون یکی داد
اون یکی با زرنگی
مُهرو گرفت و گفت « یاد»

روز دیگه اون یکی
رفت و شقایقی چید
بُرد داد به رفیقش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجتبی (مدیر گروه اصفهانیها ودیگران )
قبراققبراق
مجتبی (مدیر گروه اصفهانیها ودیگران )

بارها اين کودک احساس من، زير باران های اشک من نشستمن

بارها اين کودک احساس من، زير باران های اشک من نشستمن

بارها اين کودک احساس من، زير باران های اشک من نشست

من تو را آسان نياوردم به دست

 

در دل آتش نشستن، کار آسانی نبود، راه  را  بر اشک بستن، کار آسانی نبود

با غروری هم قد و بالای بام آسمان، بارها در خود شکستن، کار آسانی نبود

 

بارها اين دل به جرم عاشقی، زير سنگينی  بار غم شکست

من تو را آسان نياوردم به دست

 

در به دست آوردنت، بردباری ها شده، بیقراری ها شده، شب زنده داری ها شده

در به دست آوردنت، پايداری ها شده، با ظلم و جور روزگار، سازگاری ها شده

ای از عشق پاک من هميشه مست، من تو را آسان نياوردم به دست

من تو را آسان نياوردم به دست

 

بارها اين کودک احساس من، زير باران های اشک من نشست

من تو را آسان نياوردم به دست

مشاهده همه ی 2 نظر
مجتبی (مدیر گروه اصفهانیها ودیگران )
قبراققبراق
مجتبی (مدیر گروه اصفهانیها ودیگران )

آن کیست که می آید صد لشکر دل با

آن کیست که می آید صد لشکر دل با

آن کیست که می آید صد لشکر دل با او

 

آن کیست که می آید صد لشکر دل با او

  

درویش جمالش ما سلطان دل ما او

بی صبح شبی خواهم کورا غم خود گویم

  

من گویم و او خندد تنها من و تنها او

مستم زخیال او من با وی و وی بی من

  

یارب چه خیالست این اینجا من و آنجا او

مهتاب چه خوش بودی گر بودی و من تنها

مشاهده همه ی 2 نظر
مجتبی (مدیر گروه اصفهانیها ودیگران )
قبراققبراق
مجتبی (مدیر گروه اصفهانیها ودیگران )

تقدیم به یکی از بهترین دوستان مجازی گروه

تقدیم به یکی از بهترین دوستان مجازی گروه

تقدیم به یکی از بهترین دوستان مجازی گروه

 27/06/1370

روز خوبی بود یادش بخیر خدا تو را بما داد .
تولدت مبارک ناز گل دوس داشتنی  و محبوب همه بچه های لاف عشقی
ان شااله بند خوب خدا و همسر ایدال برای شوهرت و مادر خوبی برا بچه هات و فرزند خوبی برای پدر و مادر گلت و دوست خوبی برای من باشی .
امروز میخوایم اصفهانو به افتخارت چرا غون کنیم .
حیف نیستی که ببینی . تولدت مبارک عزیز

مشاهده همه ی 8 نظر