خوش امدید

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-41-}{-41-}{-41-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-41-}{-41-}{-41-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}{-35-}{-41-}{-49-}{-49-}{-49-}{-41-}{-35-}{-35-}{-35-}{-41-}{-49-}{-49-}{-49-}{-41-}{-35-}{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}{-41-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-41-}{-35-}{-41-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-41-}{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}{-41-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-41-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-41-}{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}{-41-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-41-}{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}{-41-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-41-}{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}{-35-}{-41-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-41-}{-35-}{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-41-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-41-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-41-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-41-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-41-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-41-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-41-}{-49-}{-49-}{-49-}{-41-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-41-}{-49-}{-41-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-41-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}


بروز رسانی 
کلبه
ناراحتناراحت
کلبه

03293458633690158822 اگه تو هم دلت گرفته بیا(از دستش ندید!)+عکس

مشاهده همه ی 3 نظر
نفیسه
آروم و عادیآروم و عادی
نفیسه

دعــا نـکـטּ مـادربـزرگ نـمـے פֿـواهـَم پـیــر شـوم ، جـوانـے

دعــا نـکـטּ مـادربـزرگنـمـے פֿـواهـَم پـیــر شـوم ،جـوانـے کـہ פֿـیـرے نـداشـت ؛پـیــرے هـم پـیـشکـش פֿـودتـاטּ...!!!

مشاهده همه ی 13 نظر
ehsan
آروم و عادیآروم و عادی
ehsan

از جداییمان به هرکس حرف زدم حق را به من دادند

از جداییمان به هرکس حرف زدم حق را به من دادند

اما چه فایده اینها نمیدانند من حق را نمی خواهم

 حق که برای من " تو " نمیشود

مشاهده همه ی 2 نظر
ehsan
آروم و عادیآروم و عادی
ehsan

این روزها دورم اما نزدیک نزدیکم ، ساکت اما پراین روزها دورم اما نزدیک نزدیکم ، ساکت اما پر از حرفم ، آرام اما غوغایی
 
ست درونم .... نشسته و میشمارم روزهای رفته و روزهای در پیش رو را و اینکه
 
چه صبور است این دل !! نمی دانم چه اصراری دارد در زنده نگه داشتن تمامشان!
 
نمی دانم .

آرامم میکند تنها، قدم های تنهایی اما با یادی از گذشته ها و صدایی که

میخواند و نگاهی رو به آسمان

نگاه میکنم این روزها ...این روزها همه چیز را نگاه میکنم ... حتی او را !


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ehsan
آروم و عادیآروم و عادی
ehsan

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ehsan
آروم و عادیآروم و عادی
ehsan

فاصله دختر تا پير مرد يک نفر بود ؛ روي نيمکتي

فاصله دختر تا پير مرد يک نفر بود ؛ روي نيمکتي چوبي ؛

روبه روي يک آب نماي سنگي . پيرمرد از دختر پرسيد :

- غمگيني؟

- نه .

- مطمئني ؟

- نه .

- چرا گريه مي کني ؟

- دوستام منو دوست ندارن .

- چرا ؟

- چون قشنگ نيستم .

- قبلا اينو به تو گفتن ؟

- نه .

- ولي تو قشنگ ترين

دختري هستي که من تا

حالا ديدم .

- راست مي گي ؟

- از ته قلبم آره

دخترک بلند شد پيرمرد را بوسيد و به طرف دوستاش دويد ؛ شاد شاد.

چند دقيقه بعد پير مرد اشک هاش را پاک کرد ؛ کيفش را باز کرد ؛

عصاي سفيدش را بيرون آورد و رفت !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید