دوستای مهربونم به گروه خودتون خوش اومدین 
با طرفداریتون خوشحالم کنید 

راستی راستی همینطوری نذاری بری 
برام پستهای قشنگتونو بذارید 

بروز رسانی 
lindi
ناراحتناراحت
lindi
پست شماره 310517739 از lindi

{-w17-}{-w53-}{-w53-}{-w53-}

مشاهده همه ی 2 نظر
lindi
ناراحتناراحت
lindi

لطفـــــاً مزاحــم کســـی کــه در حــال فرامــوش کــردن شمـــاست نشــویــد

لطفـــــاً مزاحــم کســـی کــه در حــال فرامــوش کــردن شمـــاست نشــویــدلطفـــــاً

مزاحــم کســـی کــه در حــال فرامــوش کــردن شمـــاست نشــویــد !

خـــــودش به حــد کــافــی درد میکشــــد

مشاهده همه ی 2 نظر
lindi
ناراحتناراحت
lindi

چقدر حس بدیه که هرطور فکر کنی و از هرزاویه نگاه کنی ببینی

چقدر حس بدیه که هرطور فکر کنی {-93-}و از هرزاویه نگاه کنی {-139-}ببینی جز برای هوس نمیخواستت و اسمشو میذاشت دوست داشتن و عشق {-77-}


مشاهده همه ی 2 نظر
lindi
ناراحتناراحت
lindi

بعضے وقتا یڪیو دوسـ دارے ؛ولے شرایطـ یھ جوریھ ؛ ☜ڪھ


بعضے وقتا یڪیو دوسـ دارے ؛
ولے شرایطـ یھ جوریھ ؛
 ☜ڪھ هیچوقتـ نمیشھ بهمـ برسیڹ ☞
اونوقتھ ڪۿ مجبورے ؛
خودتو ڪمـ ڪمـ دور ڪنـــــے 
سرد شـــــے ..
حاضرے خودتـ ☜ اذیتـ شـــــے ؛
حاضرے خودتـ تنهایــے ؛
همھ ے دردارو تحمڸ ڪنـــــے 
تا اونیڪۿ دوسشـ دارے اذیتـ نشھ ..
مجبورے بهشـ بگـــــے دیگۿ نمیخوامتـ 
دیگۿ دوستـ ندارمـ 
گفتڹ ایڹ حرفاواسھ آدمـ خیلــــے سختھ ؛
قلــبتـ از گفتنشـ درد میگیرهـ ..
ولـــــے طرفـ مقابلتـ ☜ 
هیچڪدومـ ازاینارو نمیدونــــــــــھ
فقط بهتـ میگــــــــــۿ نامرد 
میگھ قلــبمو شڪســـے..تنهامـ گذاشـے ..
ڪاشـ همدیگھ رودرڪ میڪردیمـ 
ڪاش میفهمیدیمـ ..
همیشۿ اونے ڪھ میرۿ بـے معرفتـ نیسـ ؛
ڪاشـ میفهمیدیمـ ؛
بعضے وقتارفتڹ بهتراز موندنھ

مشاهده همه ی 2 نظر
lindi
ناراحتناراحت
lindi

❥❥کسے که تورو نمیخواد نمیخواد دیگه. ❥❥❥❥ خودتو خورد نکن


❥❥کسے که تورو نمیخواد نمیخواد دیگه... ❥❥
❥❥ خودتو خورد نکن... ❥❥
❥❥تو خودت بشکن... ❥❥
❥❥غصه بخور اما آویزون نشووو... ❥❥
❥❥ برو.. ❥❥
❥❥یه روزے دلش واست تنگ میشه.. ❥❥
❥❥ یه روزے واس تک تک کارات،، نگرانیات،،گیر دادنات دلش تنگ میشه... ❥❥
❥❥بی صدا بـــــــــــرو.. ❥❥
❥❥ یه روز جای خالیتو حس میکنه... ❥❥
❥❥برووو... ❥❥
❥❥ یه روز تنها آرزوش میشے... ❥❥
❥❥مگه دوسش ندارے؟ ❥❥
❥❥بودنت اذیتش میکنه... ❥❥
❥❥ احساس میکنے داره میپیچونتت؟ ❥❥
❥❥بهتره برے.............. ❥❥
❥❥ یه وقتایے باید رفتــــــــــــــــ... ❥❥
❥❥اونم با پاے خـــــــودتـــــــــ........... ❥❥
❥❥ باید جاتو تو زندگے بعضیا خالے کنے ❥❥
❥❥درسته تو شلوغیا متوجه نمیشن چے میشه.......... ❥❥
❥❥ ولی بدون ❥❥
❥❥یه روزیے❥❥
❥❥ یه جایے❥❥
❥❥ بدجورے یادت مےافتن که دیگه ❥❥
❥❥دیر شده.......... ❥❥
❥❥ کسی که تو رو نمیخواد،، ❥❥
❥❥نمیخواد دیگه....برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
lindi
ناراحتناراحت
lindi

عشق را. با هر کس تجربه نکن. صبر کن. سالهای

عشق را...........

با هر کس تجربه نکن.......

صبر کن....

سالهای سال.....

انقدر صبر کن....

تا کسی را بیابی که رنج هایت را از چشمانت بخواند.....

تورا برای رنگ ...

وصورت .....

و بدنت نخواهد....

تو را برای خاص بودن.....

و معرفتت بخواهد....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
lindi
ناراحتناراحت
lindi

عمیق ترین درد زندگی :     دل بستن به کسیه 

عمیق ترین درد زندگی :

    دل بستن به کسیه 

            که بدونی به تو تعلق نداره 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
lindi
ناراحتناراحت
lindi

گاهـــــی ســـــــــــــکوت میــــــکنی چــــــــــون اینــــــقد رنجــــــیدی کہ نمیـــــ

گاهـــــی ســـــــــــــکوت میــــــکنی چــــــــــون اینــــــقد رنجــــــیدی کہ نمیـــــــخوای حـــــرف بزنــــــــــی...
سکـــــــــــــــوت گاهـــــــی یک اعـــــــتراضــــــہ و گاهــــــی هم انتـــــــظار
امــــا بیـــــشترِ وقـــــتها سکـــــــــــــوت برای ایـــــنہ کہ هیـــــچ کــــــــلمہ ای نمیـــــــتونہ غمـــــــی رو که تـــــو وجــــــودت داری
توصـــــــیف کــــــــنہ و ایـــــن یـــــنی همـــــــون حـــــــسِ تنهاییــــ

{-77-}

مشاهده همه ی 2 نظر
lindi
ناراحتناراحت
lindi

گاهى براى روزهاى تلخ بى حوصلگىیک بوسهبوى خوش یک پیراهنو


گاهى براى روزهاى تلخ بى حوصلگى
یک بوسه
بوى خوش یک پیراهن
و یا شنیدن یک دوستت دارم ساده
یک جور خوبى
حال آدم را عوض مى کند
و اینطور آدم مى فهمد
لذت دنیا
داشتن کسى ست
که دوست داشتن را بلد است
به همین سادگى …!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید