لحظه  بروز رسانی 
♦A♥ R♥ S♥ A♥ L♥ A♥ N♦
ورزشکارورزشکار
♦A♥ R♥ S♥ A♥ L♥ A♥ N♦

مشــــــــــــکل از جایی شـــــــــــروع میشه کــــــــــــــــه......

دلتنـــــــــــــگ کسی باشیــــــــــــــــــــ که نیست

حوصله کسیــــــــــــــــــ رو نداشته باشی که هستــــــــــــــــ....

مشاهده همه ی 6 نظر
♦A♥ R♥ S♥ A♥ L♥ A♥ N♦
ورزشکارورزشکار
♦A♥ R♥ S♥ A♥ L♥ A♥ N♦


یـــــــــه دوست دخترم نداریم .....

دوست اجتماعی چی؟؟؟...

just freind چی نبــــود؟؟؟...

فقط در حد گفتگوو؟؟؟...
نبود؟؟

رفتم هااا

ولنتاین نزدیکه هاااااا.....عاشقتم بهارم

just for fun

مشاهده همه ی 3 نظر
♦A♥ R♥ S♥ A♥ L♥ A♥ N♦
ورزشکارورزشکار
♦A♥ R♥ S♥ A♥ L♥ A♥ N♦


نـــــــــگرانه منی ....
            
                    چــــــــرا؟.....
           
                               بزار تو حاله خــــــــــودم باشم....


06629592433569819906.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♦A♥ R♥ S♥ A♥ L♥ A♥ N♦
ورزشکارورزشکار
♦A♥ R♥ S♥ A♥ L♥ A♥ N♦

عشق فراموش کردن نيست بلکه بخشيدن است . عشق گوش دادن نيست بلکه درک کردن است . عشق ديدن نيست بلکه احساس کردن است . عشق کنار کشيدن و جا زدن نيست بلکه صبر داشتن و ادامه دادن است....
واین سخت است


What_Is_Love_Quotes.jpg

مشاهده همه ی 19 نظر
♦A♥ R♥ S♥ A♥ L♥ A♥ N♦
ورزشکارورزشکار
♦A♥ R♥ S♥ A♥ L♥ A♥ N♦

باباش گفت عشق کشکه.اون هم گفتم زندگي آش هست بدون کشک هم مزه نداره....

Nouraki65.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
♦A♥ R♥ S♥ A♥ L♥ A♥ N♦
ورزشکارورزشکار
♦A♥ R♥ S♥ A♥ L♥ A♥ N♦

لنگه های چوبی درب حیاطمان گرچه کهنه اند و جیر جیر می کنند ولی خوش به حالشان که لنگه همند....

506141_fZp4eht8.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♦A♥ R♥ S♥ A♥ L♥ A♥ N♦
ورزشکارورزشکار
♦A♥ R♥ S♥ A♥ L♥ A♥ N♦

دم به کله میکوبد و
شقیقه اش دو شقه میشود
بی آنکه بداند
حلقه آتش را خواب دیده
عقرب عاشق...
Alone.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید