لحظه  بروز رسانی 
♥♠♣☺ṖŔĪИƇƐSS ♡F ßΛѴΛŔĪΛ☺♣♠♥
خوشحالخوشحال
♥♠♣☺ṖŔĪИƇƐSS ♡F ßΛѴΛŔĪΛ☺♣♠♥

  《هـــــــــــے رفیـــــــق》 ↓↓↓↓↓ ❂✘زمــــ‍ـــ‍ــــــین اگه خــــ‍ـــ‍ــــ‍ـــــــــ


 

《هـــــــــــے رفیـــــــق》


↓↓↓↓↓
❂✘زمــــ‍ـــ‍ــــــین اگه خــــ‍ـــ‍ــــ‍ـــــــــوب بود... .

 

خـــــ‍ـــ‍ــــــدا نمــــ‍ـ‍ــــــیرفت اون بـالا...◑﹏◐❂✘

رخ گل
مشاهده همه ی 7 نظر
♥♠♣☺ṖŔĪИƇƐSS ♡F ßΛѴΛŔĪΛ☺♣♠♥
خوشحالخوشحال
♥♠♣☺ṖŔĪИƇƐSS ♡F ßΛѴΛŔĪΛ☺♣♠♥

در گاو بازے میدونید به کے جایزه اول تعلق میگیره؟

در گاو بازے میدونید به کے جایزه اول تعلق میگیره؟

به کسے که نسبت به حمله گاو بهترین جاخالے ها را داده...


نه به اون کسے که با گاو درگیر شده

در زندگے هم وقتے گاوے به سمتتون میاد حتما کنار بکشید!!!


درگیرے با گاوهاے زندگے بے فایدست...

رخ گل
مشاهده همه ی 3 نظر
♥♠♣☺ṖŔĪИƇƐSS ♡F ßΛѴΛŔĪΛ☺♣♠♥
خوشحالخوشحال
♥♠♣☺ṖŔĪИƇƐSS ♡F ßΛѴΛŔĪΛ☺♣♠♥

🍁 ↻هََمٰـیْشِــہْ↯ﺩَﺭْ ﺣﺎٰلْےْ ڪہ ⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہٌ ﺣَﺮْﻑْ↻ ﺑٰﯿْﺦِ ﮔِﻠٰﻮْﺕْ

🍁 ↻هََمٰـیْشِــہْ↯ﺩَﺭْ ﺣﺎٰلْےْ ڪہ

⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہٌ ﺣَﺮْﻑْ↻ ﺑٰﯿْﺦِ ﮔِﻠٰﻮْﺕْ چَﺴْﺒٰیﺪِﻩْ!⇜

⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہْ ﺍَﺷْﮏْ↺ﺗُوْےِﭼِﺸْﻤٰﺎٰتِہْ!⇜

⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہْ ﺣِﺴْﺮَﺕْ↻ ﺗُﻮْےِ ﺩِﻟِﺖْ ﺗَﻠَﻨْﺒٰﺎٰﺭْ ﺷُﺪِﻩْ!⇜

☜ﺑٰﺎٰﯾِﺪْ بِگْی:

👈خـــوبَـــم ...😳🍂

رخ گل
مشاهده همه ی 2 نظر
♥♠♣☺ṖŔĪИƇƐSS ♡F ßΛѴΛŔĪΛ☺♣♠♥
خوشحالخوشحال
♥♠♣☺ṖŔĪИƇƐSS ♡F ßΛѴΛŔĪΛ☺♣♠♥

   چیــــزِ ✖️بــــدے✖️ کــہ از آدمـــــاےِ  ✓خــــوب✓

 
 چیــــزِ ✖️بــــدے✖️ کــہ از آدمـــــاےِ

 ✓خــــوب✓ یــــاد گـــــرفتــم…

 ایـــن بــــود کـــہ فـهـمـیـــــــدم همـیـــشـھ↭

 خــــــوبـــے ☜بـــَــــــــده☞

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥♠♣☺ṖŔĪИƇƐSS ♡F ßΛѴΛŔĪΛ☺♣♠♥
خوشحالخوشحال
♥♠♣☺ṖŔĪИƇƐSS ♡F ßΛѴΛŔĪΛ☺♣♠♥

 ✔️اونقدے که✔️   ↯واســــــــــ↯   █رفیـــــقاے نارفیقـــــ

 ✔️اونقدے که✔️

  ↯واســــــــــ↯
  █رفیـــــقاے نارفیقـــــ █ 
  ∝ارزشــــــــــ قاءل شدمـــــ∝
  ▒اگــــــــــــــــــــ▓
  ⇨واســـــ دشمنـــــم⇦
  ✔️قاءل میشدم♢
  الانــــــــــ ...
  ✖️رفیقـــــ فابمــــــــــ بود✖️

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥♠♣☺ṖŔĪИƇƐSS ♡F ßΛѴΛŔĪΛ☺♣♠♥
خوشحالخوشحال
♥♠♣☺ṖŔĪИƇƐSS ♡F ßΛѴΛŔĪΛ☺♣♠♥

  ميـدونِستيـن اينجآ ما هَمِه غِـير عآدي ايـم؟ آره

 
ميـدونِستيـن اينجآ ما هَمِه غِـير عآدي ايـم؟
آره خِيليآمون مَعموليـ نيستيـم
آخِه زُل زَدَن بِه يِـه نُقطه اونـم چَند سآعَت عاديِه؟
اَز اَوَلِ صُبح تآ شَب چَت كَردَنـ عآديـه؟
گِريه كَردنآيِ نِصفه شبـي تو تَختِ خواب تآ موقِعي كه از حآل بري عآديـه؟
روزيـ هِزآر بآر شِكَستن اونَـم تو سِنِ كَم عآديـه؟
اين كِه شَبا از فِكر خوآبِت نبره عآديـه؟
نَه اينـا هيچكُدوم عادي نـيست
مآ هَمَمون مَريضيـم
"حَقيقت هَميشِه تَـلخِـهـ"

رخ گل
مشاهده همه ی 1 نظر
♥♠♣☺ṖŔĪИƇƐSS ♡F ßΛѴΛŔĪΛ☺♣♠♥
خوشحالخوشحال
♥♠♣☺ṖŔĪИƇƐSS ♡F ßΛѴΛŔĪΛ☺♣♠♥

  زمــان هیچوقت دردی رو دوا نڪرده! این

 
زمــان
هیچوقت دردی رو دوا نڪرده!
این ماییمـ ڪه
به مرور به دردا
عادتــ میڪنیمـ ...

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥♠♣☺ṖŔĪИƇƐSS ♡F ßΛѴΛŔĪΛ☺♣♠♥
خوشحالخوشحال
♥♠♣☺ṖŔĪИƇƐSS ♡F ßΛѴΛŔĪΛ☺♣♠♥

  •|Αռɢʟɛs ċaռ ғʟʏ👼🏻 Sɦɛ wɦɨsքɛʀɛԀ αռd ʝʊʍքɛԀ💔

 
•|Αռɢʟɛs ċaռ ғʟʏ👼🏻
Sɦɛ wɦɨsքɛʀɛԀ αռd ʝʊʍքɛԀ:)💔
 
•|فِـرشْته‍ هـآ مـیٖتـونَـن پَـروآز کُـنَن👼🏻
اینُو زِمـزمه‍ کـرد و پَـریٖد:)💔

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید